ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

Aspergerin kriteereitä

Alkuperäisen Aspergrin Autistisen psykopatian kriteereiden mukaan ei Asperger diagnoosia nykyisin tehdä. Asperger -diagnoosista ei olla aivan yhtä mieltä. Alla olevassa taulukossa Aspergeria on vertailtu neljän eri diagnostisen järjestelmän mukaan. Uusimmassa amerikkalaisessa DSM-5 luokittelussa Aspergeria ei enää ole.  

Suomessa käytössä on ICD-10 diagnoosikriteeristö, jonka on laatinut Maailman terveysjärjestö WHO. Vuonna 2017 on tulossa uusi ICD-11 diagnoosikriteeristö, joka todennäköisesti on yhteneväinen amerikkalaisen DSM-5 kriteeristön kanssa.

Toistaiseksi Aspergerin diagnoosi on edelleen voimassa Suomessa. 

Taulukossa DSM-IV:n, ICD-10:n, Gillbergin (1989/91) ja Szatmarin, ym. (1989) Aspergerin syndrooman kliinisten piirteiden vertailu (mm. Mattila 2013, Nissinen 2013)

Kliininen piirre
DSM-IV
ICD-10
Gillberg
Szatmari et al.
1. Oireet
Puheen kehityksen viivästyminen
Kognitiivisen kehityksen viivästymä
Oman toiminnan ohjaus, sopeutuminen uusiin tilanteisiin ja ympäristöön hankalaa


2. Sosiaaliset rajoitukset
Ei-verbaalinen viestintä rajoittunutta
Epäyhdenvertaiset ystävyyssuhteet
Empatian puute
Kokemuksen jakamisen puute


3. Omalaatuinen puhe ja kielenkäyttö
Formaalinen, pedanttinen kieli
Puutteellinen prosodiikka ja pragmatiikka
Kirjallisen/tarkoitetun väärinymmärrys
Toistuvat rakenteet puheessa
Omalaatuinen sanojen käyttö


4. Stereotyyppinen, toistuva käytös
Koko huomion vievät mielenkiinnon kohteet
Rutiinit tai rituaalit
Toistuvat motoriset maneerit
Intensivinen yksityiskohtien tarkastelu


5. Motorinen kömpelyys


6. Rajatut erityistaidot


7. Merkittäviä rajotteita sosiaalisissa, toiminnallisissa tai muissa tärkeissä toiminnoissa


8. Autismin ja muun laaja-alaisen kehityshäiriön poissulkeminen
ei
ei
ei


kyllä
ehkä
ehkä
ehkä
ehkä


ei määritelty
ei määritelty
ei määritelty
ei määritelty
ei määritelty
ei määritelty


kyllä
ehkä
ehkä
ehkä
ehkä


ei määritelty


ei määritelty


kyllä
kyllä

ei
ei
ei


kyllä
ehkä
ehkä
ehkä
ehkä


ei määritelty
ei määritelty
ei määritelty
ei määritelty
ei määritelty
ei määritelty


kyllä
ehkä
ehkä
ehkä
ehkä


ehkä


yleisiä


ei määritelty
kyllä
ehkä
ei määritelty
ei määritelty


kyllä
kyllä
ehkä
ehkä
ehkä


kyllä
ehkä
ehkä
ehkä
ei määritelty
ei määritelty


kyllä
kyllä
kyllä
ei määritelty
ei määritelty


kyllä


ei määritelty


ei määritelty
ei
ei määritelty
ei määritelty
ei määritelty


kyllä
kyllä
kyllä
ehkä
ehkä


kyllä
ei määritelty
ehkä
ei määritelty
ehkä
ehkä


ei määritelty
ei määritelty
ei määritelty
ei määritelty
ei määritelty


ei määritelty


ei määritelty


ei määritelty
kyllä

 

Mattila M-L (2013) Autism spectrum disorders. An epidemiological and clinical study. Acta Univ. Oul. D 1229: 28
Nissinen H (2013) Pragmaattisten vaikeuksien ja autismin triadin yhteys, Oulun yliopisto.

Ei kommentteja: