ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

keskiviikko 30. maaliskuuta 2016

Kehitysvammaisen kohtaaminen

Kohtaaminen on vuorovaikutusta toisen ihmisen kanssa eri ympäristöissä. Ihmisten välinen vuorovaikutus tekee meistä sen, keitä me olemme. 

Ilman vuorovaikutusta meidän olisi mahdotonta saada käsitystä omista ja toisten tavoitteista. Kohtaaminen on tilanne, jossa kaksi ihmistä jakavat jotakin yhdessä. Kohtaaminen on toisen kuuntelemista ja ymmärtämistä, samalla se on tarkoitus tulla ymmärretyksi. Kaikki ajankohtainen elämä on kohtaamista.

Kun vuorovaikutustilanteessa toisen keinot ilmaista itseään ovat vähäisemmät, täytyy toisen viedä vuorovaikutustilannetta eteenpäin. Vuorovaikutustilanteessa tulee huomioida, kuinka paljon kehitysvammainen ymmärtää.

On tärkeää huomioida kehitysvammainen, vaikka hän ei osaisi puhua. Ihmiset käyttävät monenlaisia kommunikointikeinoja, ne voivat olla kielellisiä tai ei-kielellisiä sekä niiden yhdistelmiä. Esimerkiksi kun puhut asiakkaalle, otat katsekontaktin asiakkaaseen ja näytät samalla kuvakortteja. Meidän työssämme käsittelemme eri keinoja, joilla hammashoitolan henkilökunta voi kommunikoida kehitysvammaisen kanssa. Lähde:
Asiakkaan ja sosiaalityöntekijän kohtaaminen Asperger-aikuisen näkökulmasta Kaisa Kangas 0307965 Pro gradu Kevät 2014 Sosiaalityö Lapin yliopisto 
Lähetä kommentti