ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

torstai 31. maaliskuuta 2016

Kehonkieli

Ei-kielellinen kommunikaatio tarkoittaa muun muassa ilmeitä, eleitä, katsetta, kosketusta ja asentoja. Kaikille näille yhteinen nimitys on kehonkieli.

Autistisilla sekä Asperger ihmisillä voi olla puheen tuottamisen vaikeuksia. Tästä syystä ei-kielellinen kommunikaatio on avainasemassa. Autistisilla ja Asperger ihmisillä voi olla aistiyliherkkyyttä. Kovat äänet, kirkkaat valot, oudot hajut ja maut voivat aiheuttaa poikkeavaa käytöstä. Autistisella ihmisellä voi ilmentyä toistuvia liikkeitä, esimerkiksi käsien ja jalkojen liikuttelua. Heillä voi olla tarkkoja rutiineja, esimerkiksi toistuvat liikkeet, ja niiden häiriintyminen voi aiheuttaa ahdistuneisuutta tai poikkeavaa käytöstä.
Kommunikoidessa ihmisen kanssa, jolla on Downin syndrooma, ei-kielellinen viestintä on myös tärkeää. Katsekontakti ja ystävälliset ilmeet, esimerkiksi hymy, ovat tärkeää kommunikoidessa Down-henkilön kanssa. Kehon asennot vaikuttavat myös kommunikoinnin sisältöön, esimerkiksi jos sanotaan toista ja kehon asennot ja eleet sanovat toista, on Down-henkilön vaikea ymmärtää, mitä todella tarkoitetaan.

 

Lähde:
Asiakkaan ja sosiaalityöntekijän kohtaaminen Asperger-aikuisen näkökulmasta Kaisa Kangas 0307965 Pro gradu Kevät 2014 Sosiaalityö Lapin yliopisto Lähetä kommentti