ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

tiistai 29. maaliskuuta 2016

Asperger ihminen asiakkaan takana

Tiedonpuute aiheuttaa monenlaisia ongelmia Asperger-henkilön ja muiden kohtaamisen ja vuorovaikutuksen kannalta. 

Holistisen ihmiskäsityksen toteutumisessa on suurta vaihtelua, ja varsinkin ihmisen eri olemispuolten väliset resonoinnit jäävät huomiotta. Myös holistisen ihmiskäsityksen toteutumisen puutteet kertovat  tiedonpuutteesta.  Asperger- ja autismi-ihmisen kohtaaminen vaatii kokemusta ja tietoa. Siksi tarvitaan koulutusta.

Kohtaaminen on vuorovaikutusta toisen ihmisen kanssa eri ympäristöissä. Ihmisten välinen vuorovaikutus tekee meistä sen, keitä me olemme. Ilman vuorovaikutusta meidän olisi mahdotonta saada käsitystä omista ja toisten tavoitteista. Kohtaaminen on tilanne, jossa kaksi ihmistä jakavat jotakin yhdessä. Kohtaaminen on toisen kuuntelemista ja ymmärtämistä, samalla se on tarkoitus tulla ymmärretyksi. Kaikki ajankohtainen elämä on kohtaamista.Lähde:
Asiakkaan ja sosiaalityöntekijän kohtaaminen Asperger-aikuisen näkökulmasta Kaisa Kangas 0307965 Pro gradu Kevät 2014 Sosiaalityö Lapin yliopisto.
Lähetä kommentti