ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

sunnuntai 22. syyskuuta 2013

Aspergerin positiiviset diagnostiset kriteerit

Tony Attwood kirjoittaa: 

"Olin Carol Grayn kanssa huolissani siitä, kun Asperger-aikuinen lukee diagnostisia kriteerejä. Niissä kuvataan lähes yksinomaan sellaisia piirteitä, jotka ovat laadullisesti poikkeavia negatiivisessa mielessä eli jotka tekevät henkilöstä ikätovereitaan kyvyttömämmän. Niissä tehdään varsin selviä arvopäätelmiä siitä, mikä on hyväksyttävää ja kliinisesti merkittävää. Huomasimme, että Asperger-lapset ja -aikuiset voivat joissakin asioissa kuitenkin olla paljon muita parempia. Halusimme tehdä vasta-argumentin ja kirjoitimme diagnostiset kriteerit, joissa kuvataan positiivisia ja voimaannuttavia AS:n piirteitä aikuisilla." *)


A. Laadullisia vahvuuksia sosiaalisessa vuorovaikutuksessa
 1. Vertaissuhteille on ominaista ehdoton uskollisuus ja moitteeton luotettavuus. 
 2. Vapaus seksismistä, ikäsyrjinnästä tai rasismista; kyky kohdata muut vapaana ennakkoluuloista. 
 3. Osaa ilmaista avoimesti mielipiteensä riippumatta sosiaalisesta kontekstista tai uskomuksista tai tarrautumatta henkilökohtaisiin uskomuksiin. 
 4. Kyky seurata henkilökohtaista teoriaa tai näkökulmaa riippumatta vastakkaisista todisteista.
 5. Hakee seuraa ystävistä, jotka ovat innostuneita erikoisista kiinnostuksen kohteista ja aiheista. 
 6. Tarkka yksityiskohtien taju. Kyky keskustella sellaisistakin aiheista, jotka eivät yleisesi kiinnosta. 
 7. Kyky kuunnella ilman jatkuvaa tuomitsemista tai ennakko-oletuksia. 
 8. Kiinnostunut ensisijaisesti vakavasta keskustelusta.
 9. Haluaa välttää ritualistista small talkia, sosiaalisia itsestäänselvyyksiä ja pinnallisuuksia. 
 10. Etsii vilpittömiä, positiivisia ja aitoja ystäviä, joilla on välitön huumorintaju. 
B. Puhuu sujuvasti "aspergeria"
 1. Päättäväinen totuuden etsintä. 
 2. Keskustelu ilman piilo-olettamuksia tai salaista agendaa. 
 3. Kehittynyt sanavarasto ja kiinnostus sanoja kohtaan. 
 4. Sanaleikit kiehtovat. 
 5. Kehittynyt kyky käyttää visuaalisia kielikuvia. 
C. Kognitiivisista kyvyistä ilmenee
 1. Yksityiskohtien suosiminen kokonaisuuksien kustannuksella. 
 2. Poikkeuksellinen, usein ainutlaatuinen kyky ratkaista ongelmia. 
 3. Poikkeuksellisen tarkka muisti. 
 4. Kyky muistaa yksityiskohtaisesti asioita, joita muiden on vaikea muistaa, kuten nimet, päivämäärät, aikataulut ja rutiinit. 
 5. Innoittunut sinnikkyys kiinnostavan tiedon keräämisessä ja luetteloimisessa. 
 6. Periksiantamattomuus. 
 7. Ensyklopedinen tietomäärä yhdestä tai useammasta aiheesta. 
 8. Kyky noudattaa rutiineja ja halu noudattaa sääntöjä ja pyrkiä virheettömyyteen. 
 9. Kyky kannattaa itsenäisiä arvoja ja tehdä valintoja riippumatta poliittisista tai taloudellisista suhdanteista. 
D. Muita mahdollisia piirteitä
 1. Eri aistien huipputarkkuus. 
 2. Vahvuus yksilöpeleissä ja urheilulajeissa, jotka vaativat kestävyyttä, tai näönvaraista tarkkuutta, kuten soutu, uinti, keilaus tai shakki. 
 3. “Sosiaalisesti nimetön sankari”, jolla on luottavaista optimismia. 
 4. Joutuu usein muiden ihmisten sosiaalisten heikkouksien uhriksi, mutta silti uskoo aitoon ystävyyteen. 
 5. Tavallista suurempi todennäköisyys päästä opiskelemaan yliopistoon. 
 6. Pitää usein muista huolta enemmän kuin olisi tavallista kyseisessä kehitysvaiheessa.
AStonishedin suomennos

*) Lähde:
Tony Attwoodin ja Carol Grayn "Assiuden positiiviset diagnostiset kriteerit" (The Discovery of "Aspie" Criteria)

Ei kommentteja: