ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

sunnuntai 15. syyskuuta 2013

Autismin kirjon vahvuuksista

Autismin kirjon vahvuuksista on vuonna 1952 syntynyt englantilainen psykologi Tony Attwood 
todennut mm. näin: 

»Olen huomannut, että Asperger-henkilöt ovat persoonallisuudeltaan muun muassa rehellisiä, uskollisia, luotettavia ja mutkattomia ja heillä on vahva moraali ja oikeudentunto. Heidän älyllisiin kykyihinsä kuuluvat poikkeuksellisen hyvä muisti, innostus ja tietämys erityisistä kiinnostuksen kohteista, omaperäinen ajattelutapa, hyvä mielikuvitus ja ainutlaatuinen kyky ajatella visuaalisesti. Nämä luonteenpiirteet eivät koske vain Aspergerin oireyhtymää,
mutta vahvistuvat sen ansiosta.»
 


Uusimmassa kirjassaan Aspergerin oireyhtymä lapsuudesta aikuisuuteen Tony Attwood sanoo: 

"Nykyään ollaan tietoisia siitä, että merkittävät tieteelliset ja taiteelliset saavutukset ovat olleet sellaisten ihmisten aikaansaannoksia, joilla on ollut erilainen tapa ajatella ja joilla on ollut paljon Aspergerin oireyhtymän kognitiiviseen profiiliin yhdistettyjä piirteitä."


Ruotsalainen psykiatri Lena Nylander kirjassaan Autismin kirjo aikuisikäisillä (2010) vastaa kysymykseen, onko autismin kirjoon kuuluvilla henkilöillä vahvuuksia

"...Henkilöillä, joilla on Aspergerin oireyhtymä tai autismi ja normaali lahjakkuustaso, on
usein vahvuuksia, kuten esimerkiksi hyvä muisti (joskus valokuvamuisti). He voivat olla tarkkoja, täsmällisiä, sinnikkäitä ja rehellisiä (mitä ei aina sosiaalisissa tilanteissa arvosteta). Heillä voi olla paljon asiatietoa kiinnostuksensa kohteesta. Joillakin heistä on todella omaperäisiä ja innovatiivisia ideoita, toisilla on selviä taipumuksia taiteelliseen toimintaan, opintoihin ja tutkimustyöhön."

Vuonna 1958 syntynyt Brittiläinen psykologi ja Cambridgen yliopiston alaisen autismin tutkimuskeskuksen johtaja Simon Baron-Cohen on korostanut, että Aspergerin oireyhtymässä ja hyvätasoisessa autismissa ei ole välttämättä kyse vammoista vaan erilaisuudesta. 
Hän toteaa, että lapsen ominaisuudet voivat olla myös voimavara toisin kun yleisesti luullaan. Kun nähdään lapsen vahvuudet, ne auttavat lasta kehittymään. 

Baron-Cohenin luettelo niistä AS-lapsen ominaisuuksista, jotka voidaan nähdä vahvuuksina: 

- Lapsi viihtyy paremmin esineiden kuin ihmisten parissa 
- Lapsi viestii vähemmän kuin muut 
- Lapsi mieluummin seuraa omia mielihalujaan ja uskomuksiaan 
- Lapsi ei ole kiinnostunut yhteisistä tekemisistä muiden lasten kanssa 
- Lapsella on vahvat mielenkiinnon kohteet 
- Lapsi on tarkka yksityiskohtien havaitsemisessa 
- Lapsi huomaa asioita, joita muut eivät huomaa 
- Lapsen käsitys olennaisesta poikkeaa muista 
- Lasta voivat kiinnostaa kuviot, muodot, numerot, kirjaimet ja listat 
- Lasta kiinnostavat pienet, kompleksit tai abstraktit systeemit 
- Lapsi lajittelee ja ryhmittelee mielellään kiinnostuksensa kohteet 
- Lapsi pyrkii tilanteiden hallintaan ja välttää epävarmuutta 

Katso myös:

http://fi.wikipedia.org/wiki/Autistien_oikeuksien_liike

Ei kommentteja: