ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

perjantai 8. huhtikuuta 2016

Visioita Oskarin oppimisesta

Oskarin oli tarkoitus aloittaa koulu 7-vuotiaana tavallisessa luokassa henkilökohtaisen avustajan tukemana. Taustatiedot Oskarin tapauksesta päättyy tähän ja Oskarin oppimista pitää vain visioida.
Oskarin oppimisympäristö voisi hyvinkin olla Internet-pohjainen, koska lukeminen ja kirjoittaminen eivät tuota ongelmia Oskarille. Osakari myös ymmärtää kaiken, vaikka ei pystyykään sitä osoittamaan. Tietokoneet välineenä ovat tuttuja Oskarille ja Oskari kokee tietokoneet kiinnostaviksi, joten hän voisi hyvin keskittyä vain uusien asioiden oppimiseen.

Normaalin oppitunnin seuraamisesta Oskari varmasti selviää kommunikaattorin ja puhesyntetisaattorin avulla. Mutta Oskarille vaikeasti hahmotettavien asioiden harjoittelu ja oppiminen voisi tapahtua tietokoneavusteisestikin.

Oskari ehkä tarvitsee joidenkin asioiden läpikäymiseen lukuisia kertoja, joita opettaja ei voi järjestää normaalin oppitunnin aikana. Oskari voisi omatoimisesti henkilökohtaisen avustajan avustuksella harjoitella asiaa uudelleen ja uudelleen, kunnes Oskari on ymmärtänyt idean. Tai jos Oskari joutuu esim. kuntoutuksen vuoksi olemaan poissa koulusta, Oskari tarvitsi oppimateriaalia. Oskarin materiaali olisi luontevasti Internet-pohjaista, sillä Oskari ja opettaja kuitenkin kommunikoivat koneen välityksellä, mahdollisesti sähköpostia käyttäen.

Oskarin tarinan perusteella selvästikin lahjakkaalle pojalle voisi kyllä paremminkin olla tarpeen riittävän haastavat tehtävät oppituntien ajaksi, jotta Oskari ei turhautuisi. Oskarihan osasi jo lukea ja kirjoittaa eli asiat, joita monet ekaluokkalaiset vasta opettelevat. Internetistä löytyisi ehkä Oskarille ajankulua "liian helppojen" oppituntien ajaksi. Lähteet:
Ikäheimo ja Värri, Me Naiset  "Oskarin avautunut maailma"
Oskari 6.7.1997 Me Naiset.

Ei kommentteja: