ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

perjantai 2. tammikuuta 2015

Hierarkkisuus johtaa kiusaamiseen

Hierarkkisissa luokissa esiintyy paljon kiusaamista. Kiusaajista pidetään vähiten sellaisissa ryhmissä, joissa arvostetaan arvosanojen sijaan oppimista.

Vaikka luokkatoverit eivät useinkaan pidä kiusaavista oppilaista. Hierarkkisessa ryhmässä toverisuosio ja valta keskittyvät harvoille ja ryhmissä vallitsee selkeä nokkimisjärjestys.

Aggressiivisilla oppilailla on usein korkea status. Oman statuksen pönkittämistä onkin arveltu kiusaamisen keskeiseksi motiiviksi. Kiusaaminen on suosituille kiusaajille palkitsevaa.

Hierarkkisessa ryhmässä toverisuosio ja valta keskittyvät harvoille. Ryhmissä vallitsee selkeä nokkimisjärjestys. Kiusaamista sivusta seuraavat oppilaat puuttuvat epätodennäköisimmin juuri suosittujen kiusaajien toimintaan.

Aiemmin ei ole ollut selvää lisääkö vai vähentääkö statushierarkia aggressiivisuutta. Hierarkioita on pidetty välttämättöminä ja jopa vuorovaikutuksen sujuvuutta edistävinä, kun kukin tietää oman paikkansa.

Lähteet
Turun Sanomat  Hierarkkisissa luokissa esiintyy paljon kiusaamista
Garandeau C. (2014) School Bullies’ Quest for Power: Implications for Group Dynamics and Intervention (Kiusaaja hakee valtaa: seuraukset ryhmädynamiikan ja interventioiden kannalta).  Turun yliopisto.

Katso myös
Yhteisöllinen kiusaaminen
Lähetä kommentti