ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

torstai 26. helmikuuta 2015

"Hoidolliset huostaanotot" perheen syyllistämistä

Ns. hoidollisista huostaanottoista Autismi lehdessä oli kesäkuussa 2007 kolmisivuinen artikkeli, jossa oli vanhempien haastatteluja ja aiheeseen liittyviä nettilinkkejä sekä asiantuntijakommentteja:

"AS-lasten oireet aiheuttavat väärinkäsityksiä ja lastensuojelutoimia

Maassamme on tapahtunut viime vuosina kehitystä erityislasten tarpeiden huomioon ottamisessa. Yhdistysten vertaistoiminnassa tapaa kuitenkin suhteettoman usein perheitä, joilla on negatiivisia kokemuksia lastensuojelusta, lasten psykiatrisesta hoidosta tai molemmista. Näiden olemassaoloa sinänsä ei tule kyseenalaistaa, mutta haluamme tuoda esiin näkymättömiin toimintarajoitteisiin liittyviä väärinkäsitysriskejä."

Artikkelin perusajatus on pitkälle se, että "Asperger-oireistossa on väärinkäsityksiä aiheuttavia yhtäläisyyksiä 'oikeiden' lastensuojelutapausten kanssa, vaikka vanhemmat olisivat kuinka osaavia ja välittäviä. Täydennykseksi kaivattaisiin keinoja, erotella neurologisia oireita psyykkisistä, jotta vältyttäisiin vääriltä hälytyksiltä."Autismi-lehti 4.6.2007
Lähetä kommentti