ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

sunnuntai 11. tammikuuta 2015

Aspergerin oireyhtymän synty

Vuonna 1925, Grunja Suhareva julkaisi vuonna 1925 Neuvostoliitossa ja Saksassa vuotta myöhemmin viittä lasta käsittelevän artikkelin “Die Schizoiden Psychopathien im Kindesalter”

Suharevan mukaan lapset kärsivät "lapsuusiän skitsoidista psykopatiasta". Häiriö oli sama, josta itävaltalainen Hans Asperger raportoi ensi kerran vuonna 1938, ja kirjoitti vuonna 1943 artikkelin “Die ‘Autistichen Pschophathien’ im Kindesalter”. Tutustuttuaan Aspergerin työhön brittiläinen tutkija Lorna Wing antoi oireyhtymälle nimen Aspergerin syndrooma vuonna 1981.
Vuonna 1964, lasten psykiatri Sula Wolff esitti julkaisemattoman raportin "Schizoid personality disorder in childhood"  Kuudennessa kansainvälisessä psykoterapia kongressissa. Hän ei kuitenkaan julkaissut aiheesta raporttia ennenkuin vuonna 1979 nimellä "Schizoid Personality in Childhood: A Comparative Study of Schizoid, Autistic and Normal Children". Wolff esitti, että hänen tutkimansa 'skitsoidit lapset' vastavat itseasiassa Hans Aspergerin kuvaamaa lapsuuden 'autistista psykopatiaa'.

Tämän jälkeen Wolff julkaisi säännöllisesti artikkeleita aiheenaan 'lapsuuden skitsoidi häiriö'. Vuonna 1995, hän täydensi kuvaustaan kirjassaan Loners: The Life Path of Unusual Children. Teos sai hyvän vastaanoton. Kuitenkin hänen työnsä on jäänyt vähemmän tunnetuksi autismin kirjon häiriöiden kuvauksissa.
Vuonna 1980 Amerikan psykiatrinen yhdistys lisäsi 'Schizoid Disorder of Childhood or Adolescence' DSM III diagnoosiluokitukseen Sula Wolffin työn pohjalta.
Vuonna 1981 Lorna Wing kirjoitti raportin “Asperger syndrome: a clinical account“. Tämä seurauksena
  1. Suharevan, Aspergerin ja Wingin kuvaama häiriö saa nimen ‘Aspergerin oireytymä (AS)'
  2. Hans Aspergerin työ tulee tunnetuksi
  3. Aspergerin oireyhtymää pidetään autismin lievänä muotona
Amerikan psykiatrisen yhdistyksen diagnostisen manuaalin kolmannessa,  uudistetussa laitoksessa DSM III R (1987) lapsuuden ja murrosiän skitsoidi häiriö poistetaan. Asperger kuuluu nyt 'autismin kirjoon'.


Lähetä kommentti