ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

sunnuntai 30. marraskuuta 2014

Neuropsykiatrinen valmennus arjen tukena

Siirtyminen nuoruudesta aikuisuuteen voi siis Aspergerin oireyhtymässä olla varsin ongelmallista. Tuen tarve on usein tavanomaista suurempi. Itsenäistyminen, opiskelujen aloittaminen, kotoa irtaantuminen ja muut merkittävät siirtymävaiheet aiheuttavat psykososiaalisesti kuormittavia tilanteita. Aikuistuva Asperger-nuori voi tarvita ajoittaista neuropsykiatrista valmennusta.

Neuropsykiatrinen valmennus (coaching) on psykososiaalisenen menetelmä. Tavoitteena on tukea myönteisen minäkäsityksen kehittymistä ja edistää elämänhallintaa mm. tiedon antamisella, ohjauksella, suunnitellulla harjoittelulla, uusien toimintamallien opettelulla sekä kuntoutumisprosessin seurannalla ja arvioinneilla.

Keskeistä on usein tukea jokapäiväisen elämän sujumista. Kuntoutujan vahvuuksia ja voimavaroja pyritään löytämään ja hyödyntämään. Uusien toimintamallien kehittymisen myötä kuntoutujan käsitys itsestään voi tarkentua ja muuttua positiivisempaan suuntaan.

Neuropsykiatrisessa valmennuksessa keskitytään usein parantamaan jokapäiväisen elämän hallintaa karsimalla epäjärjestelmällisyyttä ja rakentamalla myös uusia taitoja (Palomäki-Jägerroos 2006, Ratey 2008).
Sihvonen J. (2011) Aikuisen Asperger-potilaan neuropsykiatrinen valmennus yksilökuntoutuksena. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 2011;127(2):118-25

Palomäki-Jägerroos T. Coaching - tukea neuropsykiatrisissa vaikeuksissa. Coaching-koulutuksen koulutuskokonaisuuden mallintaminen. Ammatillinen opettajakorkeakoulu, kehittämishankeraportti. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu 2006.
Lähetä kommentti