ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

tiistai 25. marraskuuta 2014

Skitsofrenia ja luovuus

Ensimmäinen, klassinen tapaus on Sigmund Freudin pohtima Schreberin tapaus. Daniel Paul Schreber oli huippujuristi ja korkea valtion virkamies, joka sairastui skitsofreeniseen psykoosiin. Hän kuvaa sairauttaan yksityiskohtaisesti vuonna 1903 julkaistussa elämäkerrassaan. 

Myös taiteellisesti lahjakkaita skitsofreniaan sairastuneita henkilöitä on kuvattu, kuten Vincent van Gogh, runoilijat Uuno Kailas ja Lauri Viita sekä kirjailijat James Joyce, J. J. Wechsell ja Aleksis Kivi. Kaikilla heillä luova lahjakkuus – samoin poikkeava persoonallisuus ja elämäntyyli – sijoittui premorbidiin aikaan pääosin ennen psykoosiin sairastumista.

Vuonna 1994 taloustieteen Nobelin palkinnon voittanut matemaatikko John F. Nash on sairastanut skitsofreniaa yli 30 vuotta, kuten myös hänen lahjakas matemaatikkopoikansa. Nashin luova elämäntyö toteutui pääosin toipumisvaiheessa 1990-luvulla. Tapausselostukset tai joukko tapauksia eivät anna vastausta kysymyksen, altistaako lahjakkuus skitsofrenialle tai suojaako se siltä. Vastausta tulee etsiä epidemiologisesta väestötason tutkimuksesta. On olemassa hieman mutta toistaiseksi riittämättömästi näyttöä siitä, että lahjakkailla ihmisillä voisi olla ylimäärin skitsofreniaa.

Parfitt osoitti 61 skitsofreniapotilaan aineistossa, että kymmenen heistä oli menestynyt koulussa erinomaisesti ja seitsemän oli poikkeuksellisen kyvykkäitä musiikissa tai kuvataiteissa. Aineisto muodostui valikoituneista sairaalapotilaista. Isohannin ym.  prospektiivisessa syntymäkohorttitutkimuksessa peruskoulussa erinomaisesti menestyneillä pohjoissuomalaisilla pojilla oli nelinkertainen vaara sairastua myöhemmin skitsofreniaan, kun heitä verrattiin muihin poikiin. Tapauksia oli vähän (kuusi) mutta ero oli tilastollisesti merkitsevä. Tulos voi silti johtua sattumasta tai olla totta vain tässä aineistossa; säännönmukaisuuden todentaminen edellyttää tuloksen toistamista.

On myös vaikeaa arvioida, kuvastaako erinomainen koulumenestys lahjakkuutta, älykkyyttä, motivaatiota, kouluun uppoutumista vai kiltteyttä. Asevelvollisille tehdyt suuriin aineistoihin perustuvat tutkimukset ovat tukeneet hypoteesia, jonka mukaan etenkin huono, mutta ehkä myös hyvä älyllinen suorituskyky lisää skitsofrenian vaaraa. Skitsofreniapotilaiden sukulaisilla tai lapsilla ja lähisukulaisilla on havaittu olevan poikkeuksellista kyvykkyyttä, esimerkiksi taiteellista lahjakkuutta. Lahjakkaatkin henkilöt voivat sairastua skitsofreniaan. Ei ole kuitenkaan vakuuttavaa näyttöä siitä, että lahjakkuus olisi riskitekijä. Usein – mutta ei aina – skitsofrenia tuhoaa lahjakkuuden. Skitsofreniaan alttiissa suvuissa voi olla poikkeuksellisia lahjakkuussaarekkeita.


Isohanni M. (2012) Luovuus-ja-skitsofrenia


Lähetä kommentti