ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

lauantai 19. lokakuuta 2013

Tarvitseeko assi psyykelääkitystä?

As-palstalta:

LähetäLähetetty: Lauantai 11. Joulukuu 2010, 20:06    Viestin aihe: Olantsapiinin (Zyprexa) affiniteetista

Olantsapiini soveltunee sellaisenaan, varsin heikosti esim. ahdistuneisuuden oireenmukaiseen hoitoon. Lääkeaineen käyttö psykoosiryhmän diagnostiikan ulkopuolella, lienee vielä edelleen huomattavaa, joskus jopa täysin perustelematontakin.

Sitä ei pitäisi myöskään käyttää käyttäytymishäiriöisten vanhusten lääkitsemiseen, ainakaan ensisijaisesti. Lääkkeen aiheuttama liiallinen sedaatio taikka uneliaisuus, saattaa olla myöskin haitallista, mahdollisesti vaarallistakin. Vanhukset saattavat kaatuilla, mistä voi aiheutua vaikea, ehkä komplikaatioiden myötä kuolemaankin johtava, mutta usein hankalasti hoidettava lonkkamurtuma. Olantsapiinilla on ilmeisesti myöskin haitallista vaikutusta verenkiertoelimistön toiminnalle, se voi haitata myöskin diabeteksen hoitotasapainoa.

--------------------------------

Siinäkin kertyy otaksuttavia lisäriskejä, kun olantsapiinin metabolia (hajoaminen elimistössä) mutkistuu/hidastuu muitten samanaikaisten lääkitysten myötä. Asperger-henkilöillä on muuta väestöä yleisemmin lääkeaineisiin liittyvää yliherkkyyttä. Heille ei tulisikaan määrätä olantsapiinia, ainakaan ilman sitä edellyttävää selkeätä syytä. Sellainen voisi olla esim. selkeästi todettu psykoottisuus taikka skitsofrenia.

Lääkkeen aiheuttamat dystoniat sekä psykomotorinen levottomuus (eksitomotoriset: akatisia, tasikinesia) voivat pahentaa entisiä ongelmia sekä aiheuttaa kokonaan uusia. Myöskin kouristelua (lievempinä: kramppeja, lihasjäykkyyttä, spastisuutta) saattaa aiheutua ilman epilepsiaa, yleensäkin neuroleptien käyttöön liittyen.

http://www.aspalsta.net/viewtopic.php?t=8183&sid=137850fa59ac60cbe6112d03f2cc091e
Lähetä kommentti