ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

keskiviikko 24. kesäkuuta 2015

Suolistobakteerien vaikutus autismiin


Yhä enemmän on näyttöä siitä, että suolistobakteeristolla on vaikutusta autimin oireisiin


Autismia pidetään aivojen häiriötilana, mutta tiedemiehet ovat havainneet, että 90%:lla ihmisistä, jotka kärsivät autismin kirjon häiriöistä, kärsivät myös suoliston tulehduksesta ja ravinnon imeytymisongelmista.

Tiedemiehet ovat pitkään epäilleet, että autismikirjon ihmisten yksilöllisellä suolistobakteeristolla olisi vaikutusta autismin oireisiin. Uudet tutkimukset ovat osoittaneet epäilyt oikeiksi. Tasapainottamalla suoliston bakteerikantaa voidaan vaikuttaa autismin häiriöiden laatuun.
Yhdysvaltalaiset tutkijat raportoivat tuloksista, joita he olivat saaneet kokeessa, jossa oli mitattu mikrobien tuottamia sivuaineita autistimin kirjon lasten ulosteessa ja verrattu niitä terveillä lapsilla. He osoittivat, että viidenkymmenen sivuaineen tasot poikkesivat huomattavasti toisistaan tutkittujen ryhmien välillä. Italialaiset tutkijat raportoivat vuonna 2013 jukaistussa tutkimuksessa tasoeroja bakteerien määrässä. Autismikirjon tutkituilla oli vähemmän Bifidobacterium-ryhmän bakteereita, jotka ovat tunnettuja suoliston hyvästä voinnista.


Eräs kysymys edelleen on avoin, onko poikkeama suoliston bakteeristossa seurausta autismikirjon häitiöstä, vai päinvastoin. Amerikkalaiset tutkijat aiheuttivat autismin kaltaisia oireita rokottamalla hiiriä viruksen kaltaisilla molekyyleillä raskauden aikana, he havaitsivat, että syntyneillä hiirillä oli erilainen bakteerikanta, kuin terveillä hiirillä. Hoitamalla sairaita jyrsijöitä terveysvaikutuksista tunnetuilla Bacteroides fragilis mikrobeilla, tutkijat pystyivät vähentämään koe-eläinten autistista käyttäytymistä, vaikkeivat täysin. Hoidetut hiiret olivat vähemmän pelokkaita ja sterotyyppinen käyttäytyminen väheni ja ne muuttuivat sosiaalisimmiksi.

Tutkijat eivät vielä tiedä, kuinka suolistobakteerit tarkalleen vaikuttavat käyttäytymiseen, mutta eräs hypoteesi on, että tulehdusta aiheuttavat bakteerit auttavat myrkyllisten aineiden imeytymistä verenkiertoon. Hiirikokeessa probiootit ovat parantaneet suoliston bakteerikantaa, vähentäneet tulehduksia ja tehneet suolistosta vahvemman estäen ei toivottujen aineiden imeytymistä suoliston seinämän lävitse. 

Voitaisiinko autismia tulevaisuudessa hoitaa lääkkeillä, jotka on suunniteltu palauttamaan terve mikroobien tasa-paino? Tämä saattaa olla mahdollista, mutta ei niin yksinkertaista, sillä autismiin littyy ympäristövaikutusten lisäksi myös perinnölliset tekijät.  Vielä tarvitaan tutkimuksia suolistobakteerien vaikutuksista ja probioottien vaikutuksista.
 

Gut Bacteria May Play a Role in Autism.
Melinda Wenner Moyer Scientific American mind 14.8. 2014

Parantaako piimä autisminLähetä kommentti