ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

torstai 2. helmikuuta 2012

Lukihäiriöön vaikuttaa ympäristö

Lukihäiriö saattaa johtua vaikeudesta erottaa olennainen informaatio epäolennaisesta. Haasteellisia voivat olla esimerkiksi räikeät taustat tai äänekäs ympäristö, jotka kilpailevat huomiosta kirjainten kanssa. Yksittäisten sanojen tulkinnassa oli ongelmia kun niitä tarkasteltiin lauseyhteydestä erillään.

Yhdysvaltalaisten havainnot perustuvat kokeeseen, jossa 37 parikymppistä opiskelijaa suoritti lukutestejä erilaisissa olosuhteissa. Lukihäiriötä ilmeni vaikeudessa sivuuttaa hälyääniä ja -aistimuksia. Ongelmia esiintyi äänteiden tulikinnassa ja erottamisessa. Testiryhmästä kuudellatoista opiskelijalla todettiini lukivaikeuksia.

Tulosten perusteella lukihäiriöiset opiskelijat suoriutuivat suurin piirtein yhtä hyvin kuin muutkin niin pitkään, kun luettavien kirjainten tausta pysyi neutraalina. Kuitenkin kun tausta vaihdettiin räikeäksi shakkiruudukoksi, lukihäiriöisten tulokset heikkenivät selvästi. Muiden opiskelijoiden tuloksiin tausta ei vaikuttanut.

Havainnot tukevat teoriaa, jonka mukaan lukihäiriö johtuu ainakin osin vaikeudesta sivuuttaa hälyääniä ja -aistimuksia, mikä johtaa kirjainten ja äänteiden virheelliseen tulkitsemiseen. Jos näin todella on, voisi lukihäiriöiden riskiä pienentää harjaannuttamalla lapsia erottamaan olennainen informaatio hälystä, tutkijat kirjoittavat.

Tutkimus on julkaistu PLoS ONE –verkkolehdessä.

Lähetä kommentti