ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

sunnuntai 17. elokuuta 2014

Peroonallisuuden muuttumisesta

Käsitykset persoonallisuuden muutoksesta ovat muuttuneet. Vielä 1970-luvulla muutokseen ei uskottu. Vähitellen on havaittu, että persoonallisuus muuttuu iän ja kokemuksen myötä.
  • 1976 persoonallisuus ei muutu varhaisesta aikuisuudesta vanhuuteen
  • 1988 aikuisten persoonallisuus on muuttumaton 30 ikävuoden jälkeen
  • 1997 näyttöä persoonallisuuden muutoksesta aikuisenakin
  • 2003 näyttöä tietoisuuden ja myönteisyyden muutoksista
  • 2006 ihmiset kasvavat avoimimmiksi, sosiaalisimmiksi, tietoisemmiksi ja tasapainoisemmiksi, mutta avoimuus ja sosiaalisuus vähentyvät vanhempana.
  • 2011 uudet tutkimukset osoittavat, että persoonallisuuden muutokset seuraavat Bellin käyrää lisääntyen 40-60 -vuotialla ja vähentyen tämän jälkeen.
  • 2013 luonteen muutos ennustaa hyvinvointia ja tyytyväistä mieltä; lisää myönteisyyttä ja sosiaalisuutta.


Tyytyväisyys vaikuttaa persoonallisuuden muutokseen. Tori Rodriguez Scientific American Mind July/August 2013
Lähetä kommentti