ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

lauantai 16. elokuuta 2014

Fasilitoinnin kritiikki

Fasilitointi on tuettua kommunikaatiota, jota käyteyään pumattomien, autististen ihmisten viestintännän apuna. Fasilitointia on kritisoitu siitä, että avustajalla on liian suuri rooli viestin tulkinnassa.

Tulkkauksen tarkkuuden ongelma on olemassa myös viittomakielessä. Kuurojen tulkkauksesta fasilitointi eroaa sikäli, että avustaja lukee viestin kirjaintaulusta ja tulkattava kuulee tulkkauksen voiden korjata viestin tulkintaa helposti. Fasilitoinnin tarve ei aina ole pysyvää. Mobiiliviestinnästä on tullut korvaamaton apu.

Fasilitointi ei korvaa puhetta. Menetelmä ei ole myöskään terapiaa. Se on tuettua kommunikointia, jonka avulla, puhumaton ihminen voi osallistua viesintätilanteisiin puhetta käyttävien ihmisten kanssa. Sitä käytetään mm. luokkaopetuksessa. Nuoren itsenäistyessä ja tuen tarpeen vähentyessä fasilitoinnista siirrytiin puhesyntetisaattorien käyttöön. Helppokäyttöiset tablettit ja älypuhelimet ovat korvanneet kömpelöt puhesyntetisaattorit.

Lähetä kommentti