ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

lauantai 10. tammikuuta 2015

Aivokuva voi paljastaa autismikirjon häiriön

Autismikirjon häiriö näkyy aivojen magneettikuvista aktivoimalla koehenkilöitä ajattelemaan vuorovaikutustilanteita.

Tietyt ajatukset aiheuttavat yhteneväisiä reaktioita ihmisten aivoissa. Yhdysvaltalaisen Carnegie Mellon -yliopiston tutkijat ovat osoittaneet, että autistismin kirjon ihmisen aivoissa reaktiot on erilaisia kuin ns. neurotyypillisillä ihmisillä.

Menetelmässä pyydetään tutkittavia kuvittelemaan erilaisia sosiaalisen vuorovaikutuksen tilanteita kuten "suostuttelua", "ihailua" ja "halausta".  Ajatukset aktivoivat neurotyypillisissä aivoissa alueen, joka littyy "itsen" ajatteluun. Autismikirjon häiriössä tämä aivojen takaosassa sijaitseva alue ei aktivoidu. 

Neurotyypilliset tutkittavat samaistuivat ajattelemiinsa käsitteisiin ja kuvittelivat itsensä osana vuorovaikutustilanteita. Autismikirjon ihmiset takastelivat vuorovaikutuksen käsitteitä ukopuolisina eläytymättä kuviteltuihin tilanteisiin.Autismikirjon häiriöiden diagnoosi on perustunut potilaan käytöksen arviointiin. Tulossa on ojektiivisimpina ja tarkempia pidetyt biologisiin mittauksiin perustuvat diagnoosit, joita tämänkin tutkimuksen perusteella voidaan odottaa.

Menetelmä on laajennettavissa myös muihin neurologisiin tiloihin ja kehityshäiriöihin. Näitä ongelmia ei enää tarvitse arvioida vain vain oireiden, mutta nyt myös aivojen toiminnan perusteella.


Lähde:
http://www.newscientist.com/article/dn26651-hug-brain-test-could-diagnose-disorders-like-autism.html#.VIC1db6P7ak
Lähetä kommentti