ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

lauantai 9. heinäkuuta 2016

Asperger-tytöt yleensä menestyy hyvin koulussa

Samanaikaisesti Asperger-tyttö voi näyttää opettajien ja muiden aikuisten silmiin kohteliaalta, ongelmattomalta ”kympin tytöltä”. Ominaisuus liitetään usein myös syömishäiriötä sairastaviin. 

Tania Marshallin mukaan muita yhdistäviä piirteitä ovat: puutteet suorittavissa toiminnoissa (etenkin monivaiheisten käytännön asioiden aloittaminen ja tekeminen tuntuu vaikealta); mieliala- ja ahdistuneisuushäiriöt; perfektionismi; ajattelun ja käyttäytymisen jäykkyys sekä vaikeus tunnistaa ja nimetä uskomuksia, aikomuksia, mielitekoja, teeskentelyä, tietoutta itsessä ja muissa; myös vaikeus ymmärtää, että toisilla ihmisillä on omista poikkeavia uskomuksia, haluja, aikomuksia, tunteita ja näköaloja.

Tania Marshallin mukaan syömishäiriön riskiä lisääviin autismin kirjon häiriöihin kuuluu seuraavanlaisia ominaisuuksia: kömpelyys ja vaikeus hahmottaa omaa kehoa tilassa; häiritsevä tietoisuus omasta kehosta ja vääristynyt käsitys siitä; rajoittunut sosiaalinen ymmärrys ja vaikeus käsittää, miltä oma vartalo muille näyttää; sukupuoli-identiteetin epäselvyydet; vatsavaivat, ruokahaluttomuus ja turvotukset; aistiyliherkkyydet; stressinhallintavaikeudet; kyvyttömyys havaita nälkää tai janoa; valikoivuus syömisessä; sekä SSRI- tai antipsykoottisten lääkitysten sivuvaikutukset, joihin saattaa kuulua painonnousua.


Karla Löfgren (2015) Syömishäiriön taustalla autismin kirjon häiriö? Sylillinen 9.9.2015  

https://taniaannmarshall.wordpress.com/?s=anorexia&submit=Search

Lähetä kommentti