ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

sunnuntai 10. heinäkuuta 2016

Asperger miesten anoreksian taustalla

Tunnistamatta jäänyt autismi saattaa olla vakavien anoreksiatapausten taustalla*.

Tutkimuksemme osoittaa monien anoreksiaa sairastavien tyttöjen täyttävän myös autismin, Aspergerin syndrooman tai epätyypillisen autismin diagnostiset kriteerit”, Strathclyden yliopiston professori Christopher Gillberg kertoi. ”Esimerkiksi kiihkeä mielenkiinto kaloreiden laskemiseen saattaa olla ulkoinen merkki autismin läsnäolosta.” Hänen 30 vuoden kliininen kokemuksensa todistaa myös, että autismin kirjon sairaudet ovat useimpien miesten anoreksiasairauden taustalla.

Autismille tyypilliset kommunikaatio- ja vuorovaikutusongelmat voivat johtaa tavanomaisten hoitoyritysten epäonnistumisiin ja selittää anoreksiaa sairastavien alhaista paranemisprosenttia, professori Gillberg kertoo; vain noin 40% toipuu täydellisesti. ”Olen nähnyt useiden anoreksiatapausten pahentuneen sen seurauksena, ettei taustalla piilevää autismia ole havaittu ja osattu ottaa huomioon. Esimerkiksi perheterapia saattaa olla täysin hyödytöntä autismin kirjon anoreksiapotilaille. Koska heidän on vaikea virittäytyä muiden ihmisten ajatuksiin ja tunteisiin, perheterapiasessiot tuottavat heissä todennäköisesti vain turhauttavaa väärinymmärrystä. Parhaiten toimii konkreettinen kahdenkeskinen interventio.”

Tania Marshall kirjoittaa, että anoreksian ja Aspergerin syndrooman välillä saattaa olla geneettinen yhteys, ja että kaikkia syömishäiriötä sairastavia kannattaisi tutkia myös mahdollisen autismin kirjon häiriön näkökulmasta. Synnynnäinen neurologinen poikkeavuus ei poistu hoitamalla, vaikka syömishäiriö parantuisikin.

Autismia ja anoreksiaa sairastavia vertailleet lontoolaisen Maudsley-sairaalan tutkijat havaitsivat ryhmissä huomattavia yhtäläisyyksiä: pakonomaista käyttäytymistä ja jäykkää ajattelua, tic-oireita ja heikkoa muutoksensietokykyä. Heidän mukaansa noin 20% anoreksiaa sairastavista kärsii tietämättään myös Aspergerin syndroomasta.Karla Löfgren (2015) Syömishäiriön taustalla autismin kirjon häiriö? Sylillinen 9.9.2015 

*)The Scotsman-lehti 29.6.2005: “Severe cases of anorexia may  be the result of undetected  autism in women, a leading  expert said yesterday. Autism,  characterised by defects in  communication and social  interaction, also makes many  anorexic patients unresponsive  to traditional treatments  and may be responsible  for anorexia’s low recovery  rates, according to Professor  Christopher Gillberg of the  University of Strathclyde.”


https://taniaannmarshall.wordpress.com/?s=anorexia&submit=Search 

https://www.strath.ac.uk/media/ps/alumni/strathclydepeople/autumn2005.pdf

Ei kommentteja: