ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

keskiviikko 18. kesäkuuta 2014

Kehitysvammaisuus

Kehitysvammaisella henkilöllä on uusimman määritelmän mukaan keskimääräistä alhaisempi älyllinen toimintataso, johon liittyy puutteita kahdella tai useammalla adaptiivisen käyttäytymisen alueella: kommunikointi, itsestä huolehtiminen, asuminen, sosiaaliset taidot, yhteisössä pärjääminen, terveys ja turvallisuus, akateemiset taidot, vapaa-aika ja työ. 

Kehitysvammaisuus ilmenee ennen 18 ikävuotta. Suomessa kehitysvammaisia henkilöitä on noin 30000. Adaptiivinen käyttäytyminen on sitä, miten yksilö täyttää hänen itsenäiseen suoriutumiseensa ja sosiaaliseen vastuullisuuteensa hänen ikäiselleen kohdistuvat odotukset.

Kehitysvammaisuutta ei enää määritellä älykkyysosamäärän perusteella, vaan paremminkin sopeutumisessa ympäröivään yhteiskuntaan, kehitysvammaisuuden luokittelu on ylläolevasta vanhasta luokittelusta yksinkertaistettu 'lieviin' ja 'vaikeisiin'.

Lievästi kehitysvammaiset henkilöt voivat oppia ala-asteen tasoisesti lukemaan, kirjoittamaan ja laskemaan. Aikuisena he saattavat pärjätä itsenäisesti. Lievästi kehitysvammaisella henkilöllä on hyvin yksinkertainen ja konkreettinen kuva todellisuudesta. Hän ajattelee selkeästi, jos hänen elämänsä on tarkoituksellista ja mielekästä.


Pedanet Kehitysvammaisuus
Lähetä kommentti