ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

keskiviikko 1. kesäkuuta 2016

Erityiset mielenkiinnon kohteet

Autismikirjon henkilöillä esiintyy kapea-alaisia mielenkiinnonkohteita, jolloin kiinnostus asiaan saattaa olla poikkeuksellisen intensiivistä tai kohde erikoinen. Kiinnostus saattaa kohdistua esimerkiksi aikatauluihin, hälytysajoneuvoihin tai pesukoneisiin.
– Tällainen intensiivinen kiinnostuksenkohde voi vaikuttaa perheen arkeen melkoisesti, jos lapsi haluaa vaikkapa katsoa pesukoneen pyörimistä tietyllä ohjelmalla jatkuvasti, kertoo neuropsykologi Petra Waris.
Elokuvamaailmassa autistinen henkilö usein esitetään savant-kykyisenä eli erityistaitoisena henkilönä. Reaalimaailmassa savant-kyvykkyys ei Wariksen mukaan kuitenkaan ole yleistä.
– Autismikirjon henkilöillä on kyllä usein vahvuuksia, vaikka savant-taidoista ei voida puhua. Tällaisia vahvuuksia kuten näönvaraisen tiedon käsittelyä onkin tärkeää hyödyntää tukitoimissa.
Autismi ei aina ole este opiskeluun tai työssä käymiseen. Waris kertoo, että autismikirjolle kuuluva henkilö voi myös asua itsenäisesti. Henkilö saattaa pärjätä ilman ulkopuolista tukeakin, mutta usein tuen tarvetta on esimerkiksi asioiden suunnitteluun liittyen. Tukimuotoina voi olla esimerkiksi neuropsykiatrinen coach, avuksi arkielämän ohjaukseen ja käytännön asioiden hoitamiseen.
– Työpaikalla sosiaalisen vuorovaikutuksen ongelmat ja muut mahdollisesti ilmenevät autismikirjon oireet saattavat aiheuttaa haasteita. Olennaista tällöin on työyhteisön saama tieto siitä, miksi autistinen työkaveri toimii tavallaan. Lisäksi autistisen työntekijän työnohjauksessa tulee ottaa huomioon hänen yksilölliset tarpeensa, Waris huomauttaa.


Lähde:
Lähetä kommentti