ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

tiistai 31. toukokuuta 2016

Vuorovaikutusongelmat

Keskeisiä oireita autismikirjon henkilöllä ovat vastavuoroisen kommunikaation ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ongelmat muiden ihmisten kanssa.
Autismissa ei ole kyse kyvyttömyydestä empatiaan, vaan siitä, että autistinen henkilö ei välttämättä kykene lukemaan muita ihmisiä. Henkilön saattaa olla vaikeaa tulkita toisten ihmisten tunnetiloja, ajatuksia tai aikomuksia, jotka poikkeavat heidän omasta mielensisällöstään.
Koska autismikirjon henkilön ajatukset ja mielentila ovat hyvin paljon elettävässä hetkessä kiinni, heille voi olla vaikeaa suunnitella ja luoda mielikuvia asioista.
Rutiineihin tukeutuminen on autistisille henkilöille tärkeää ja turvallista. Tällöin he voivat tietää, mitä tapahtuu ja kuinka missäkin tilanteessa toimitaan. Sen sijaan muutokset tekevät tilanteista vaikeita, koska ennakoiminen on vaikeaa.
Syy-seuraus -suhteet voivat olla vaikeita hahmottaa. Motivointi tekemiseen voikin olla haasteellista, kun ei tiedetä, mitä jonkin tekemisestä seuraa. Myös valintojen tekeminen voi siksi olla vaikeaa.

MediaPlaneetta: Autismi on neuropsykiatrinen häiriö, jonka oireet muuttuvat elämänkaaren mukaan
Lähetä kommentti