ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

torstai 30. kesäkuuta 2016

Anoreksia yleistä

Autismikirjon häiriöitä sairastavilla esiintyy usein ruokailuun liittyviä ongelmia (Schreck ym. 2004). Tytöillä on todettu verrokkeja enemmän syömisongelmia (Kalyva 2008). 

Ruokailukäyttäytymisestä tekevät poikkeavan aistiyliherkkyydet, rutiininomainen toiminta, puutteet oman kehon tuntemuksien tulkitsemisessa, valikoiva syöminen sekä rituaalit. Anoreksia on yleisin syömishäiriö, ja kymmenestä sitä sairastavasta yhdeksän on naisia.

Syömishäiriöpotilaista jopa 23 %:lla saattaa esiintyä samanaikaisesti autismin kirjoon kuuluva häiriö (Wentz ym. 2005). Yhdistävinä piirteinä ovat pakonomaisuus, samuuden vaatimus sekä sosiaalisen kognition puutteet. Anoreksian oirekuvassa saattavat korostua laihuuden ihannoinnin tai kaloreiden laskemisen sijasta rutiininomaisuus, perfektionismi sekä yksityiskohtien korostunut havainnoiminen.Lähde:

Petra Waris, Tuula Kulomäki ja Pekka Tani. Aspergerin oireyhtymä tytöillä ja naisilla Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 2011;127(15):1571-7


Kalyva E. Comparison of eating attitudes between adolescent girls with and without Asperger syndrome: daughters' and mothers' reports. J Autism Dev Disord 2008;39:480 - 6.
Schreck KA, Williams K, Smith AF. Comparison of eating behaviors between children with and without autism. J Autism Dev Disord 2004;34:433 - 8.
Wentz E, Lacey JH, Waller G, Råstam M, Turk J, Gillberg C. Childhood onset neuropsychiatric disorders in adult eating disorder patients. A pilot study. Eur Child Adolesc Psychiatry 2005;14 Suppl 8:431 - 7.

Ei kommentteja: