ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

torstai 2. kesäkuuta 2016

Autismi ei ole kehitysvamma

Vaikka autismi usein yhdistetään kehitysvammaan, se ei ole kehitysvamma. Autismin kirjon oireita voi olla sekä kehitysvammaisella että lahjakkaan tasoisilla henkilöllä.  

Autismi on erilainen tapa hahmottaa maailmaa, nähdä asioita ja toimia:
  • Autistisella henkilöllä  kyky hahmottaa toisen ihmisen ajatuksia ja uskomuksia toisen henkilön näkökulmasta käsin on usein heikommin kehittynyt kuin normiväestöllä.
  • Autismin kirjon ihmisillä on taipumusta yksityiskohtalähtöiseen ajatteluun, jolloin he eivät välttämättä hahmota asioiden laajoja konteksteja, toisinaan puhutaan myös kontekstisokeudesta.
  • Oman toiminnan ohjaus voi olla heikko, jolloin henkilö ei kykene suunnittelemaan, hahmottamaan ja monitoroimaan omaa toimintaansa.

Autismikirjon oikealla kuntoutuksella voidaan välttyä opintojen keskeytymiseltä, työttömyydeltä ja varhaiselta eläköitymiseltä ja saadaan erilaisen ajattelun tuoma potentiaali yhteiskunnan ja työelämän käyttöön.


Lähetä kommentti