ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

sunnuntai 3. tammikuuta 2016

Miltä haastava tilanne tuntui

Vanhemmat, hoitajat ja opettajat vaikuttavat olennaisesti siihen, millainen on lapsen suhde ympäröivään maailmaan, kuinka lapsi luottaa lähimmäisiinsä ja tovereihinsa ja kuinka hän toimii ärsyttävissä tilanteissa.

Päiväkodin henkilökunnan, koulunavustajan, ohjaajan tai erityisopettajan koulutukseen ei riitä pelkkä haastavan käytöksen hallinta, vaan tarvitaan myös omien kasvatuskäsitteiden analyysia ja tunnistamista, sillä ympäröivät ihmiset ovat osa systeemiä, joka vaikuttaa muutokseen.

Pitää myös kysyä, miltä haastava tilanne tuntui. Tämä auttaa ilmaisemaan tunteita, joita tapahtuma herätti. Ihmisillä on vaikeuksia ilmaista omaa vihan tunnetta, joka saattaisi vaikuttaa heidän käytöksensä arviointiin.

On tärkeää, että lapseen kohdistuva vihan tunne ei patoudu ja vaikeuta jatkossa suhdetta häneen. Myös tilanteessa syntynyt lapsen viha pitäisi pystyä käsittelemään yhdessä lapsen kanssa. Aikuisen antama malli on tärkeää suhteessa lapseen. Tällöin ei pidä myöskään unohtaa anteeksipyyntöjä tilanteen lauettua.Zarkowska, E. & Clements J. (1994) Problem Behaviour in People with severe Learning Disabilities, Coom Helm London

Lähetä kommentti