ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

sunnuntai 27. joulukuuta 2015

Vaikeus ilmaista itseään

Autististen lasten haastavaan käytökseen liittyy oman kehon hallintaan liittyvä liikkeen ohjauksen vaikeus. 

Tämä voi johtaa siihen, että on vaikea ilmaista itseään kehon kielellä. Tämä voi johtaa ärtymykseen, kun muut eivät ymmärrä, mitä lapsi tahtoo. Kinestiset häiriöt voivat näkyä kehon asennon hallinnassa ja toiminnassa, puheen tuottamisessa, ajatusten koostamisessa, aistitoiminnoissa tunteissa ja muistin toiminnassa.

Lapsilla voi olla vaikeuksia liikkeen aloittamisessa ja pysäyttämisessä, tiettyjen liikkeiden tuottamisessa, liikeradan muuttamisessa ja liikkeiden yhdistämisessä sekä jatkuvuudessa (Donnellan & Leary 1995).

Autistiset lapset eivät aina huomaa oman käytöksensä vaikutusta muihin. Vaikeus ymmärtää muiden ihmisten aikeita on joskus aika dramaattista. Eräs autismin ydinominaisuuksia on ymmärtää sosiaalisia tilanteita ja ennustaa muiden ihmisten toimintaa. Sitä, että ei ymmärrä ohjausta, ei pitäisi tulkita hangoitteluna, tai yhteistyön puutteena (Baron-Cohen, 1995).Baron-Cohen, (1995) Mindblindness: an Essay on Autism and theory of Mind, MIT Press, London
Donnellan & Leary (1995) Movment differences and Diversity in Autism / Mental Retardation. DRI Press, Madison WI
Lähetä kommentti