ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

lauantai 26. joulukuuta 2015

Autismi ja haastava käytös

Autismi on oireyhtymä, jossa on tavanomaista sosiaalisen vuorovaikutuksen ja viestinnän ongelmat, sekä käytöksen ja ajattelun joustamattomuus. 

Autisteilla on epilepsiaa 25%-35%. Epilepsiaan liittyvää haastavaa käytöstä, jolla on biologinen pohja tavataan siis myös autisteilla. Epilepsia kohtauksia saatetaan ymmärtää myös väärin haastavana käytöksenä (Clarke 1999).

Itsetuhoiseen käytökseen saattaa liittyä myös aivojen dopamiinitason alhaisuus. Myös opioidien korkea määrä keskushermostossa on linkitetty aggressiiviseen käyttäytymiseen etenkin puberteetti-iässä (Clarke 1995).

Autistiset lapset ovat yliherkkiä monenlaisille ärsykkeille. Usein tuntoaistin ja kuulon yliherkkyys saattavat olla syynä siihen, että kosketus tai kovat äänet voi ärsyttää lasta. Myös katsekontakti
saattaa olla ärsyttävä ja aiheuttaa aggressiivista käyttäytymistä.

Toisaalta voi olla myös aistimuksen puutetta. Kipupiste saattaa sijaita eri paikassa, kuin kivun aiheuttaja. Lapsi voi vahingoittaa itseään tuntematta kipua esimerkiksi raapimalla tai hakkaamalla itseään vain hakeakseen tuntoa ja käsitystä omasta kehostaan (Williams 1996).Kirjallisuutta:

Argyle (1988) Social Interaction. Methuen, London
Baron-Cohen, (1995) Mindblindness: an Essay on Autism and theory of Mind, MIT Press, London
Bogdashina Olga (2005) Communication Issues in Autism and Asperger Syndrome.
Clarke, D. J. (1995) Physical treatments.Teoksessa S.G. Read (Toim.) Clinical Learning Disability Psychiatry, Saunders, London
Clarke, D. J. (1999) Bioligical aspects of challenging behaviour.
Teoksessa J. Porter (toim.) Challenging Behaviour and Learning Difficulties, Module 11. The University of Birmingham.
Clements, J.& Zarkowska, E. (2000) Behavioural Concerns ans Autistic Sprctrum Disorders Jessica Kingsley, London
Donnellan & Leary (1995) Movment differences and Diversity in Autism / Mental Retardation. DRI Press, Madison WI
Jones G, (2002) Educational Provision for Children with Autism and Asperger Syndrome
McDonnell,A.A. & Sturmey, P. (1993) Managing violent and agressive behaviour: towards better practice. teoksessa Jones & C.B. Eayrs (toim.) Challenging Behaviour and Intellectual Disability: A Psychological Perpective. Bild, Avon Morgan H. (toim.) (2000) Understanding and Working with the Continuum of Need, Unit 6: Challenging Behaviour, The University of Birmingham,Birmingham.
Samson, D. & McDonnel A.A.(1990) Funktional analysis and challenging behaviours. Behavioural Psychotherapy, 18, 259-271.
Williams, D. 1(996). Autism: An Inside-Out Approach. Jessica Kingsley, London.
Zarkowska, E. & Clements J. (1994) Problem Behaviour in People with severe Learning Disabilities, Coom Helm, London.
Lähetä kommentti