ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

lauantai 12. joulukuuta 1992

Millainen on autistinen nuori?

Murrosikä rakentuu jokaisen nuoren kohdalla siihenastisten kokemusten ja omaksuttujen toimintatapojen varaan.

Toisaalta se voimakkaana fyysisen ja psyykkisen muuttumisen kautena vaatii energiaa ja erilaista sopeutumista sekä nuorelta että hänen läheisiltään. Em. seikat pätevät myös autistisen nuoren elämässä. Niiden merkitys on jopa korostunutta kehityshäiriön aiheuttamien vaikeuksien ja rajoitusten vuoksi.

Murrosikään mennessä omaksutut käyttäytymismuodot, opitut taidot ja
itsenäisen selviytymisen määrä näkyvät sopeutumisen väljyytenä niukkuutena. Varsin monen autistisen nuoren kehityksessä murrosikä on lyhemmän tai pitemmän aikaa kestävä vaikea vaihe. Tuntuu usein, että kehitys pysähty tai jopa taanuu joksikin aikaa.

Hankalia käyttäytymistapoia saattaa ilmetä aikaisempaa useammin ja autistisen nuoren lisääntynyt koko aiheuttaa aikuiselle tilanteiden hallinnan ongelmia. Noin 30 %:lle autistisista henkilöistä tulee epileptisiä kohtauksia jossakin elämän vaiheessa ja monen kohtatukset alkavat juuri murrosiässä.

Vuorovaikutuksen Poikkeavuus
- näkyy eriasteisena puutteena kyvyssä vastavuoroisuuteen ja empatiaan. Lievimmillään se voi olla "erikoisuutta" tai "erakkomaisuutta". Yleensä se vaikeuttaa kontaktien solmimista etenkin vastakkaisen sukupuolcn kanssa. Autistisen nuoren yhdessäolo rnuiden kanssa onnistuu paremnmin "asiakeskeisesti". so. mikäli hänen on mahdollista erikoisharrastuksensa puitteissa tavata muita samasta aiheesta kiinnostuneita.


Kulomäki T. (1992) Mitä on autismi. Sosiaali- ja terveyshallitus, Helsinki 
Gillberg C. (1989) Autism och andta barnpsykoser. Natur och Kultur, Stockholm 
Gillberg C. & Hellegren I. (1990) Barn och ungdom psykiatri. Natur och Kultur, Stockholm
Wing L. (1981) Asperger's syndrome: a clinical account. Psychological Medicine11Wing L. (1992) Manifestations of social problems in high-functioning autistic people. In E. Schopler and G.B.Mesibov (toim.) High-Functioning People with Autism. Plenum, New York

    Tähän mennessä tapahtunut

      Ei kommentteja: