ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

tiistai 29. joulukuuta 2015

Kyvyttömyys ilmaista itseään johtaa haastavaan käytökseen

Suurin osa inhimillistä viestintää on sanatonta. Kuitenkin autistisen lapsen on vaikeaa ilmaista itseään elein ja ilmein. 

Puhumattomuus, eleettömyys ja ilmeettömyys ei tarkoita, ettei lapsi halua viestiä, vaan sitä, että autistiselta ihmiseltä puuttuu väline, jolla viestiä. Kielellinenkin ilmaisu tulkitaan helposti väärin, kun sitä ei pystytä elein vahvistamaan (Argyle (1988) Social Interaction. Methuen, London).

Haastavasta käytöksestä saattaa tulla toimiva malli omien tarpeiden ilmaisuun ja sitä voi olla vaikea muuttaa hyväksyttyyn tapaan ilmaista tunteitaan. Koulun tai laitoksen auktoritääriset kasvatusmenetelmät voivat johtaa aiemmin kotonaan sosiaalisesti hyvin käyttäytyvän autistisen lapsen käytöksen täysin sosiaalisesti sopimattomille raiteille.

Kyvyttömyys ilmaista omia tarpeitaan ja turhautumista on selvästi syynä autistisen lapsen haastavaan käytökseen.Lähetä kommentti