ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

torstai 31. joulukuuta 2015

Autistiset ihmiset tarvitsevat tilaa ja rauhallisen ympäristön

Haastava käytös yhdistetään myös ympäristötekijöihin. Väenpaljous voi tuntua ahdistavalta, sillä autistiset ihmiset tarvitsevat enemmän tilaa ympärilleen, kuin ihmiset yleensä. 

Kuumuus ja ilmaston muutokset vaikuttavat käytökseen. Monet tuskastuvat helposti kuumassa säässä. Myös äänet voivat aiheuttaa haastavaa käytöstä. Kotioloissa häiriöääniä syntyy, kun perhe on kotona, kuten ruoka-aikaan ja televisiota katsellessa.

Perheen yhdessä olo tuottaa tilanteita, jolloin myös haastavaa käytöstä usein esiintyy. Muita haastavia ympäristötekijöitä on sosiaaliset verkostot, koulut ja laitokset, sekä lapsen harrastuksiin liittyvät ympäristöt, kuten urheilukentät ja hallit.

Elämäntilanteen muutokset ja siirtymät aiheuttavat myös enemmän ahdistusta autistiselle lapselle. Näitä on päiväkodin vaihto kouluun ja vaihto toiselta kolmannelle luokalle, yläasteelle sekä lukioon tai ammattikouluun ja työelämään tai yliopistoon.

Läheisten ystävyyssuhteiden solmiminen tuottaa vaikeuksia. Myös läheisten menetykset ovat autisteille tavallista raskaampia. Näiden tilanteiden aiheuttama ahdistus voi purkautua haastavana käytöksenä (Morgan H. (toim.) (2000) Understanding and Working with the Continuum of Need, Unit 6: Challenging Behaviour, The University of Birmingham, Birmingham).


Lähetä kommentti