ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

lauantai 15. elokuuta 2015

Miten määritellä haastavaa käytöstä

Ei ole objektiivista mittaria, jolla haastavaa käyttäytymistä voisi määritellä. Haastavasta käytöksestä saattaa kehittyä tapa, joka on ominainen ja merkityksellinen henkilölle itselleen. Pitää muistaa, että sama tapa voi merkitä eri lapsille eri asiaa.

Haastava käytös voidaan määritellä kuvailemalla käytös niin tarkasti kuin mahdollista. Ei kuvailla sitä vain häiriönä, vaan selvitetään ketä tai mitä vastaan se kohdistuu, missä se tapahtuu ja kuinka se näkyy. 

Selvitetään kuinka usein ja missä olosuhteissa haastava käytös toistuu. Tämä antaa mahdollisuuden nähdä yhtäläisyydet ja erot eri tilanteissa. Se helpottaa myös näkemään ja millaisia vaikutuksia on ollut käytöksen muuttamistoimenpiteillä.

Tärkeää on tietää haastavan käytöksen kesto. Usein käytös toistuu, jolloin voidaan seurata, pidentyykö kohtaus, vai lyheneekö se. Samoin mikä on käytöksen intensiteetti, kuinka vaikea tilanne on ollut lapselle ja muille. Intensiteettiin vaikuttaa usein haastavan käytöksen toistuvuus ja kesto. Tärkeää on selvittää millainen ongelma se on lapselle ja muille.


Argyle (1988) Social Interaction. Methuen, London

Ei kommentteja: