ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

torstai 13. elokuuta 2015

Sosiaaliset paineet aiheuttaa stressiä

Haastava käytös yhdistetään myös sosiaaliseen ympäristöön. Väenpaljous voi tuntua ahdistavalta. Autistiset ihmiset vaativat enemmän tilaa ympärilleen, kuin muut. Myös elämän nivelvaiheet ja muutokset aiheuttavat huolta ja stressiä.

Kuumuus ja ilmaston muutokset vaikuttavat myös käytökseen. Jotkut tuskastuvat helposti kuumassa säässä. Myös äänet voivat aiheuttaa haastavaa käytöstä. Kotioloissa häiriöääniä syntyy, kun perhe on kotona, kuten ruoka-aikaan ja televisiota katsellessa. Nämä on aikoja, jolloin myös haastavaa käytöstä useimmin esiintyy. Muita ympäristötekijöitä on sosiaaliset verkostot, koulut ja laitokset, sekä lapsen harrastuksiin liittyvät ympäristöt .

Muuttuvat elämäntilanteet aiheuttavat tavanomaista enemmän ahdistusta autistiselle lapselle. Näitä ovat elämän nivelvaiheet kuten  päiväkodin vaihto kouluun ja siirtyminen toiselta kolmannelle luokalle, yläasteelle sekä lukioon tai ammattikouluun ja työelämään tai yliopistoon. 

Läheisten ystävyyssuhteiden solmiminen tuottaa vaikeuksia. Myös läheisten menetykset ovat autisteille tavallista raskaampia. Näiden tilanteiden aiheuttama ahdistus voi purkautua monenlaisena haastavana käytöksenä.


Clarke, D. J. (1999) Bioligical aspects of challenging behaviour. Teoksessa J. Porter (toim.) Challenging Behaviour and Learning Difficulties, Module 11. The University of Birmingham, Birmingham:
Clements, J.& Zarkowska, E. (2000) Behavioural Concerns ans Autistic Sprctrum Disorders Jessica Kingsley, London
Donnellan & Leary (1995) Movment differences and Diversity in Autism / Mental Retardation. DRI Press, Madison WI
Jones G, (2002) Educational Provision for Children with Autism and Asperger Syndrome
McDonnell,A.A. & Sturmey, P. (1993) Managing violent and agressive behaviour: towards better practice. teoksessa Jones & C.B. Eayrs (toim.) Challenging Behaviour and Intellectual Disability: A  Psychological Perpective. Bild, Avon
Morgan H. (toim.) (2000) Understanding and Working with the Continuum of Need, Unit 6: Challenging Behaviour, The University of Birmingham, Birmingham.
Samson, D. & McDonnel  A.A.(1990) Funktional analysis and challenging behaviours. Behavioural Psychotherapy, 18, 259-271.

Ei kommentteja: