ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

torstai 29. tammikuuta 2015

Lasten psyykenlääkitykseen voi liittyä vakavia sivuvaikutuksia

Psyykenlääkitykseen voi liittyä vakavia sivuvaikutuksia, jopa äkkikuolema (*) ja pahanlaatuinen neuroleptioireyhtymä (**). Lasten psyykenlääkehoitojen pitkän aikavälin vaikutuksista
sekä hoitojen optimaalisesta toteuttamisesta ja yksilöllistämisestä tarvitaan lisää tietoa. 


Lapsipotilaat altistuvat sekä liika- että vajaa-annostelun riskeille ja mahdollisesti vielä tuntemattomille, myöhemmin ilmaantuville sivuvaikutuksille. Psyykenlääkkeiden käyttö virallisista käyttöaiheista poikkeavasti ja toisaalta myös kielteinen suhtautuminen lasten lääkehoitoon tutkimusten vähäisyyden vuoksi ovat merkittäviä eettisiä ongelmia.

Koska riittävää tutkimustietoa lastenpsykiatriassa käytettyjen lääkitysten tehosta, turvallisuudesta, annostelusta ja haittavaikutusprofiilista lapsilla ei toistaiseksi ole, psyykenlääkkeitä käyttäviä lapsipotilaita on seurattava kliinisesti tarkasti mahdollisten haittavaikutusten havaitsemiseksi sekä lääkehoidon ja annostusten optimoimiseksi(***).*)Ray WA, Chung CP, Murray KT, Hall K, Stein M. Atypical antipsychotic drugs and the risk of
sudden cardiac death. N Engl J Med  2009;360:225–35.
**)Neuhut R, Lindemayer JP, Silva R. Neuroleptic malignant syndrome
in children and adolescents on atypical antipsychotic medication: a review. J Child Adolesc Psychopharmacol 2009;19:415–22.
***)Mehler-Wex C, Kölch M, Kirchheiner J, Antony G, Fegert JM, Gerlach M. Drug monitoring in child and adolescent psychiatry for improved efficacy and safety of psychopharmacotherapy. Child Adolesc Psychiatry Ment Health 2009;3:14.

Lähde

Talka A-K., Kumpulainen K. (2015) Akuutisti osastohoitoon ohjattujen lasten psyykenlääkehoito Suomen Lääkärilehti 1-2/2015Lähetä kommentti