ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

tiistai 29. heinäkuuta 2014

Mielenterveyshäiriön arviointi

Mielenterveyslain tarkoittamalla tavalla vakavia mielenterveyden häiriöitä, jotka laissa määritettyjen lisäkriteerien vallitessa voivat mahdollistaa tahdosta riippumattoman hoidon ja jotka aina edellyttävät asianmukaisen psykiatrisen hoidon järjestämistä alaikäiselle.

Alaikäisen mielenterveyshäiriön arvioinnissa tulee toteuttaa seuraavat asiat:
  • oirekuvan arviointi, diagnostinen arvio
  • oirekuvan ja diagnoosin merkityksen arvio suhteessa lapsuuden/nuoruusiän kehityksen etenemiseen: eteneekö kehitys häiriöstä huolimatta vai onko kehityksen eteneminen vaarantunut, pysähtynyt tai taantunut?
  • arvio, missä määrin kasvuympäristö kykenee turvaamaan kyseisen alaikäisen terveen kasvun ja kehityksen tässä häiriötilanteessa ja missä määrin kasvuympäristö ehkä estää/vaarantaa terveen kehityksen ja ylläpitää oireilua 

Lähde:
Riittakerttu Kaltiala-Heino: Mielenterveyslain tarkoittama vakava mielenterveyden häiriö
Lähetä kommentti