ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

sunnuntai 9. elokuuta 2015

Kinestiset hahmotusvaikeudet

Autististen lasten käytökseen ja  haastavan tilanteen hahmottamiseen voi vaikuttaa kehon hallintaan liittyvä liikkeen ohjauksen vaikeus. 

Autismikirjon ihmisen saattaa olla vaikeaa ilmaista itseään kehon kielellä. Seurauksena voi olla suuttumusta, kun toimintaympäristössä ei ymmärretä, kun lapsen tarpeet jää huomioimatta. 

Lapsilla voi olla vaikeuksia liikkeen aloittamisessa ja pysäyttämisessä, tiettyjen liikkeiden tuottamisessa, liikeradan muuttamisessa ja liikkeiden yhdistämisessä sekä jatkuvuudessa.

Kinestiset häiriöt näkyvät usein kehon asennon hallinnassa ja toiminnassa, puheen tuottamisessa, ajatusten koostamisessa, aistitoiminnoissa, tunneilmaisussa ja muistin toiminnassa. 


Donnellan & Leary (1995) Movment differences and Diversity in Autism / Mental Retardation. DRI Press, Madison WI
Lähetä kommentti