ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

keskiviikko 18. helmikuuta 2015

YK:n kehitysvammaisten oikeuksien julistus

1. Kehitysvammainen henkilöllä tulee olla täysimääräiset mahdollisuudet samoihin oikeuksiin kuin muillakin ihmisillä.

2. Kehitysvammainen henkilöllä on oikeus asianmukaiseen lääketieteellinen hoitoon ja fysikaaliseen terapiaan sekä koulutukseen, kuntoutukseen ja ohjaukseen ja siten mahdollisuus kehittää täysimääräisesti kykyjään.

3. Kehitysvammaisella henkilöllä on oikeus taloudelliseen turvallisuuteen ja kohtuulliseen elintason. Hänellä on oikeus tehdä tuottavaa työtä tai harjoittaa muuta mielekästä tointa mahdollisimman suuressa määrin voimavarojaan hyädyntäen.

4. Kehitysvammaisen henkilön tulisi voida asua perheensä tai sijaisvanhempiensa kanssa ja osallistua erilaisiin yhteiskunnan toimintoihin aina kun se on mahdollista. Perheen, jonka kanssa hän elää pitäisi saada apua. Jos hoitolaitos käy vättämättämäksi, sen tulisi olla ympäristän ja muiden olosuhteiden puolesta mahdollisimman samanlaista kuin normaalissa elämässä.

5. Kehitysvammaisella henkilöllä on oikeus pätevään holhoojaan, kun tätä tavitaan suojelemaan hänen henkilökohtaista hyvinvointia ja etujaan.

6. Kehitysvammaisella henkilöllä on oikeus suojeluun hyväksikäyttää, pahoinpitelyä ja halventavaa kohtelua vastaan. Rikoksesta syytteessä olevana hänellä on oltava oikeus käydä oikeutta hänen henkinen tasonsa täysimääräisesti huomioon ottaen.

7. Kun kehitysvammaiset henkilöt eivät pysty vammansa vaikeuden vuoksi huolehtimaan oikeuksistaan ja on välttämätäntä rajoittaa tai kieltää oikeuksia, on hellä oltava asianmukainen oikeusturva kaikenlaista väärinkäyttää vastaan. Tälläisen menettelyn on perustuttava pätevien asiantuntijoiden suorittamaan kehitysvammaisen henkilön sosiaalisia valmiuksia koskevaan arviointiin ja asiantila on tarkastettava säännällisesti uudelleen ja siitä on oltava oikeus valittaa ylemmille viranomaisille.

Hyväksytty yleiskokouksessa v. 1971

Declaration on the Rights of Mentally Retarded Persons - Proclaimed by General Assembly resolution 2856 (XXVI) of 20 December 1971 - The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)
Lähetä kommentti