ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

keskiviikko 25. helmikuuta 2015

Rajoittavat hallintakeinot kidustusta

Autistisen lapsen kuntoutuksessa rajoittavien hallintakeinojen esimerkiksi lukkojen, aitojen, kiinnipidon, lepositeiden ja muiden fyysisten esteiden käyttäminen ei ole oikea ratkaisu ja
toiminnat eivät ole eettisesti oikein.


Vaikeiden käyttäytymismuotojen estämiseen ei tulisi myöskään käyttää vain lääkinnällisiä keinoja, mutta silti niistä usein haetaan tilapäistä ratkaisua tilanteeseen. (Kerola ym. 2009.)

Myös sosiaalinen ympäristö voi aiheuttaa ylimääräistä huolta, sillä sairaus ei välttämättä näy ulospäin. Asiasta tietämätön ympäristö voi ihmetellä ja vältelläkin perhettä, mikä voi aiheuttaa perheen eristäytymistä. (Iivari 2001.)

Palveluja järjestettäessä ja suunniteltaessa toivottiin autismiin liittyvien käyttäytymispulmien huomioimista, sekä palveluiden pitkälle kantavaa toteutumista, jotta jatkuvaluonteisia palveluitaei
tarvitsisi anoa useasti vuodessa. Autististen nuorten vanhemmat toivoivat, että palveluissa olisi vaihtoehtoja ja mahdollisuus saada apua elämänvaiheesta toiseen siirtymiseen. (Engblom 2000.)


Engblom, R. (2000). Haaveista totta ja kotiovesta ulos: aikuisen autistisen henkilön elämänlaatu. Pro gradu. Helsingin yliopisto.

Iivari, M. 2001. Autististen lasten perheiden selviytyminen. Pro Gradu. Oulu.

Kerola, K.; Kujanpää, S. & Timonen, T. (2009). Autismin kirjo ja kuntoutus. Jyväskylä. PS-kustannus.

Haastavien tilanteiden kohtaaminen erityistä tukea tarvitsevien palveluissa, Työntekijän käsikirja. Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien verkostoitunutvammaistyön kehittämisyksikkö –hankePOKEVA2007-2009

Suojatoimenpidekäsikirja Suojatoimenpiteet 2. painos, uudistettu Toimittanut Terhi Koskentausta, Eteva kuntayhtymä, Julkaisuja 2 / 2011
Lähetä kommentti