ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

perjantai 27. helmikuuta 2015

Autismin pääongelma on viestintä

Autismin pääongelma on viestintä. Ongelman ratkaisu on autistien oman viestinnän ja kielen kehittäminen. Se on suuri, mutta antoisa haaste. Olisikin koottava yhteen ne, jotka tätä kieltä haluavat kehittää. 

Tähän asti kieltä ovat kehittäneet autististen lasten vanhemmat muiden asiantuntijoiden avulla. Nyt on aika autistien itse kehittää omaa kieltään. Oman kielen löytäminen antaa autisteille saman aseman, joka vähemmistökielillä jo nyt on mm. Euroopan Unionissa.

Kiinnostaako sinua autistien kielen kehittäminen? Kirjoita tälle kanavalle mielipiteestäsi, kokemuksistasi ja käytännön ehdotuksia oman monikanavaisen kielen kehittämiseksi. Kun googlettaa hakusanoilla "autism language" tuloksena on 720 tekstiä, joissa pääosin aiheena on autismin yhteys kielellisiin vaikeuksiin.

Luin tässä ukrainalaisen Olga Bogdashinan kirjaa "Communication Issues in Autism and Asperger Syndrome". Bogdashina tuo esille faktan, että kieli ei ole pelkästään sitä, mitä yleisimmin tuotetaan puheena ja kirjoituksina, vaan eri aistikanavien käyttöä. Autisti käyttävät näitä kanavia kuitenkin rajoitetusti. Itse olen pähkäillyt visuaalisen kielen: valokuvan kanssa koulupojasta lähtien.

Bogdashina O. (2005) Communication Issues in Autism and Asperger Syndrome: Do We Speak the Same Language? Jessica Kingsley Publishers.

Lähetä kommentti