ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

maanantai 12. tammikuuta 2015

Autistismi -> Asperger -> Autismikirjo?

Vuonna 1989 ruotsalainen lasten psykiatri Christopher Gillberg julkaisee Aspergerin oireyhtymän diagnostiset kriteerit.
Vuonna 1986 lasten psykiatri Peter Szatmari tutkii skitsotyyppisiä lapsia. Hän ottaa käyttöön käsitteen 'Aspergerin oireyhtymä' Lorna Wing:in inoittamana. Vuonna 1989, Szatmari julkaisee oman diagnostisen kriteeristönsä Aspergerin oireyhtymälle.
Vuonna 1992 WHO lisää 'Aspergein oireyhtymän' ICD-10 diagnostiseen luokitteluun, jossa se kuuluu laaja-alaisiin kehityshäiriöihin.
Vuonna 1994 Amerikan psykiatrinen yhdistys lisää 'Aspergerin oireyhtymän' DSM IV TR uudistetuun diagnostiseen luokkaan laaja-alaiset kehityshäiriöt
ICD-10 ja DSM IV TR luokittelusta tulee Aspergerin oireyhtymän standardeja Euroopassa ja USA:ssa. Aspergerin oireyhtymä kuvataan nyt yhtenäisin muiden Autismikirjon häiriöiden kanssa'.

Amerikan psykiatrinen yhdistys julkaisee uuden DSM-5 luokituksen toukokuussa 2013. Siinä laaja-alaiset kehityshäiriöt korvataan Autismikirjon häiriö -luokalla, johon kuuluu myös Aspergerin oireyhtymä. Näin Asperger katoaa diagnostisena kategoriana ja siinä mielessä palataan aikaan ennen vuotta 1981.
Lähetä kommentti