ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

maanantai 10. marraskuuta 2014

Jääkaappiäidit

Käsite "jääkaappiäidit" sai alkunsa Kannerin johtopäätelmistä. Hän uskoi, että autismi on ympäristötekijöiden aiheuttamaa kyvyttömyyttä. Kanner tutki 11 lasta. Lasten vanhemmat hyvin koulutettuja ja älykkäitä. He olivat Kannerin mielestä kuitenkin emotionaalisesti kylmiä ja halusivat mieluiten olla yksin. (Collan, Autistiset ja psykoottiset lapset 1987, 13). 

Todellisuus ei kuitenkaan aina ole sitä, miltä se näyttää, sillä autistinen lapsi ei kykene vastaamaan äidin hellyyden osoituksiin ja tunteisiin, jolloin äiti voi turhautua. Tämä turhautuneisuus saattaa ulkopuolisen silmissä vaikuttaa ensinäkemältä "kylmyydeltä".

Psykoanalyyttisen näkemyksen mukaan autismi ymmärretään lapsuuden psykoosina tai psykoottisena suojautumisena ympäristöstä. "Persoonallisuuden kehitys on pysähtynyt. Tunne-elämä on häiriytynyt, ja lapsi ei kykene saamaan yhteyttä äitiin tai muihin ihmisiin. Lapsi ei elä todellisuudessa. Hän sulkeutuu ja vastustaa kaikkea muutosta".

"Hoitomuotona käytetään terapiaa, jossa äiti-lapsi -suhdetta yritetään lujittaa. Holding -terapia on yksi käytetyistä terapiamuodoista. Siinä lasta pidetään sylissä lapsen vastusteluista huolimatta. Fyysisellä kontaktilla ja läheisyydellä yritetään murtaa lapsen autismi".

"Psykodynaamisella näkemyksellä autismissa tarkoitetaan psykoanalyyttisesti suuntautuvaa teoriaa ja siihen pohjautuvaa hoitoa. Sen mukaan autismi ymmärretään lapsuuden psykoosina tai psykoottisena suojautumisena, joka pysähdyttää persoonallisuuden kehityksen. Ydinkysymyksenä on lapsen tunne-elämän salpautuminen, pystymättömyys havaitsemaan ihmistä, joka ei ihmisenä ole olemassa hänelle".

"Tällainen lapsi ei elä todellisuudessa, jossa hän oppii toimimaan ihmisenä, löytämään uusia asioita, tekemään valloituksia ja valvomaan toimintaansa ja tunteitaan. Hänen minänsä, itseytensä ei näytä edes ruumiillisena minänä eriytyvän ympäristön esineistä. Autistinen lapsi saattaa kiinnittyä johonkin elottomaan esineeseen. Hän sulkeutuu äärimmäisen rajoittuneeseen maailmaan ja vastustaa kaikkea uutta ja muutosta".

"Psykodynaamisen näkemyksen merkittävin edustaja on tohtori Margaret S. Mahler, joka on tehnyt mittaavan elämäntyön rakentaessaan teorian lapsen psykologisesta syntymästä omaksi itseksi, minäksi. Tätä normaalia, kolmen ja puolen vuoden ajan kestävää vähittäistä irtautumista kiinteästä tunnesuhteesta äitiin hän on selvitellyt vuosikymmenien ajan objektiivisissa tutkimuksissaan".

"Lapsuuden psykoosit Mahler määrittelee selkeästi tämän normaalin kehityskulun eriasteisina häiriintymisinä. Margaret Mahlerin klinikalla New Yorkissa hoidetaan hänen teoriansa pohjalta autistisia lapsia kolmisuhde- (tripartite-) terapiassa, jossa äidin ja lapsen ja terapeutin yhdessäolotapahtumaan liittyy runsaasti muita tarpeellisia hoitotapahtumia ja työskentelyyn kiinteää, keskinäistä yhteistyötä".Lähde:
http://wwwedu.oulu.fi/sampo/97-98/vaka/cumu/psykopaatit/autismi.htm
Lähetä kommentti