ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

maanantai 10. marraskuuta 2014

Miksi autismi yleistyy?

Yleistyvätkö autismikirjon häiriöt vai tunnistetaanko ne aiempaa paremmin?

Psykologi Baron-Cohen tutkimusryhmineen havaitsi, että teknologiakeskus Eindhovenissa lapsilla esiintyi paljon enemmän autismia kuin samankokoisissa alankomaalaisissa vertailukaupungeissa. Kirjoittajat katsoivat tämän tukevan sitä ajatusta, että lievät autismikirjon piirteet ovat vahvuus teknologia-ammateissa, mutta rikastuneina - molemmilta vanhemmilta perittyinä - ne aiheuttavat autismikirjon häiriöitä.

Autismikirjon häiriöt ovat ilmiasultaan hyvin vaihtelevia oireistoja, eivät spesifisiä sairauksia. Häiriöiden esiintyvyys näyttää moninkertaistuneen viime vuosikymmeninä. Häiriöiden yleistyminen voi johtua autististen piirteiden parantuneesta tunnistamisesta, muutoksista diagnostisessa käytännössä tai ilmiön todellisesta yleistymisestä.

Autismi on ollut yhä enemmän esillä tiedotusvälineissä. Siitä tiedetään aiempaa huomattavasti enemmän ja sitä epäillään herkemmin. Tällä lienee vaikutusta diagnoosien määrään. Espoossa monien lasten ja nuorten diagnoosi muuttui älyllisestä kehitysvammaisuudesta autismiksi, kun palvelutarjonta autismipuolella parani.
Hannu Heiskala Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim  2012;128(17):1735-6

Vanhempain ikä riskitekijänä
Lähetä kommentti