ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

keskiviikko 24. syyskuuta 2014

Oppimisen säännöt

Siirryttäessä yksin oppimisen kulttuurista kohti yhdessäoppimisen kulttuuria, pitää tiedostaa ja sopia yhteiset periaatteet, jotka sallivat keskustelun, kysymisen ja toinen toisensa auttamisen.


Muutosvastarintaa voi esiintyä erityisesti silloin, kun sovituista säännöistä ei pidetä kiinni tai niiden soveltamista ei aktiivisesti seurata.

Uuden toimintakulttuurin omaksumista voidaan ohjata ja vahvistaa arvioimalla rakentavasti ryhmänsä, omaa ja opettajan toimintaa palautekeskustelussa. Arviointiin tulisi aina sisältää myös kehittämisehdotus, miten toimintaa edistetään.Lähteet:
  • Keltikangas-järvinen, Liisa (2010), Sosiaalisuus ja sosiaaliset taidot. helsinki: WSOY
  • Sahlberg, P. & Leppilampi, A. (1994). Yksinään vai yhteisvoimin? Yhdessä oppimisen mahdollisuuksia etsimässä. Helsinki: Yliopistopaino.
Lähetä kommentti