ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

torstai 25. syyskuuta 2014

Tuettu kommunikointi voi auttaa puhevammaista

Tuetun kommunikoinnin menetelmä eli fasilitointi kuuluu puhetta tukeviin ja korvaaviin kommunikaatiomenetelmiin. Menetelmästä voivat hyötyä esimerkiksi autistiset henkilöt, joilla ei ole muuta toimivaa kommunikointimenetelmää. 

Kommunikaatiovammaiset henkilöt voivat ilmaista itseään osoittaen sormella tai muulla kehon osalla esineitä, kuvia, sanoja tai kirjaimia. Kommunikoinnin sujuminen ei ole kuitenkaan itsestään selvää.

Avustajien eettiset periaatteet, mielekkään kommunikointitilanteen rakentaminen, oikeanlainen tuki sekä avustajan ja avustettavan toimiva vuorovaikutussuhde ja harjoittelu olivat menetelmän keskeisiä tekijöitä.


Lähetä kommentti