ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

tiistai 19. elokuuta 2014

Vapaaehtoistyö estää masennusta

Kutsumustyö jossa autetaan muita saattaa jossain määrin suojata masennukselta ja auttaa kestämään ihmistyöammatin suurempaa henkistä kuormitusta. Esimerkiksi vapaaehtoistyö suojaa nuorta masennukselta

Nuorilla, jotka saavat mielihyvää toisen auttamisesta, alttius sairastua masennukseen on muita pienempi. Ventraalisen striatumin aktivoituminen altruististen tekojen yhteydessä oli oli yhteydessä pienempään masennusriskiin vuoden seurannassa.

Tämän mielihyvää säätelevän aivoalueen aktivoituminen hedonististen tekojen yhtdeydessä lisäsi masennusriskiä.

Tämä tutkimus oli ensimmäinen, jossa ilmiön biologisia mekanismeja sekä yhteyttä masennusoireiden ilmaantumiseen seurannassa kartoitettiin tarkemmin. Toista auttaessa elämä koetaan mielekkäämpänä.


(Telzer EH ym Proc Natl Acad SCi USA 2014;111:6600) Suomessa tutkimuksesta raportoi Duodecim 2014;130:1154
Lähetä kommentti