ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

sunnuntai 31. elokuuta 2014

Alaikäisten tahdosta riippumaton psykiatrinen hoito

Mielenterveyslain mukaan alle 18-vuotias voidaan ottaa tahdosta riippumattomaan hoitoon, kun hän on vakavan mielenterveyden häiriön vuoksi hoidon tarpeessa.

Hoitoon toimittamatta jättäminen olennaisesti pahentaisi hänen sairauttaan tai vakavasti vaarantaisi hänen terveyttään tai turvallisuuttaan taikka muiden henkilöiden terveyttä tai turvallisuutta, ja jos mitkään muut mielenterveyspalvelut eivät sovellu käytettäviksi. Käsitettä vakava mielenterveyden häiriö ei ole määritetty yhtä selkeästi kuin täysi-ikäisillä laissa peruskriteerinä mainittu mielisairaus, joka tarkoittaa psykooseja. Lähde:
Riittakerttu Kaltiala-Heino: Alaikäisten tahdosta riippumaton hoito mielenterveyslain mukaan

Kirjallisuutta
Kaltiala-Heino R. Alaikäisten tahdosta riippumaton hoito: mitä Mielenterveyslain käsite vakava mielenterveydellinen häiriö alaikäisillä tarkoittaa? Sosiaali- ja terveysministeriö: selvityksiä 2003:7
 
Lähetä kommentti