ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

maanantai 14. marraskuuta 2011

Autisteilla runsaasti hermosoluja

Autismi saattaa johtua ylimääräisistä hermosoluista aivokuoren tietyissä osissa. Kyseiset aivokuoren etuosat vaikuttavat sosiaalisten, viestinnällisten ja tiedollisten taitojen kehitykseen ja vaikuttavat taitoihin, jotka autistisilla ovat puutteelliset.

Hermosolujen runsaudesta saatiin viitteitä jo vuosikymmen sitten, mutta teoriat ovat odottaneet varmistusta. Uusi tutkimus perustuu seitsemän 2-16-vuotiaana menehtyneen autistisen pojan ja kuuden terveen aivonäytteisiin. Näytteiden vertailussa autististen lasten aivokuorista löydettiin hermosoluja 67 prosenttia enemmän kuin terveiden. Autististen lasten aivot olivat myös ikään nähden painavat, mikä on havaittu aiemminkin. Hermosolujen runsaus todettiin kaikkien autististen aivokuorissa.

Aivokuoren hermosolut kehittyvät ennen syntymää, joten tulokset viittaavat autismin mahdollisesti seuraavan häiriöstä sikiövaiheen aivokehityksessä. Hermosoluja syntyy runsaasti raskausviikoilla 10-20, mutta yleensä määrät laskevat normaalina pidetylle tasolle, noin puoleen huippumäärästä, raskauden loppupuolella ja varhaislapsuudessa. Tulokset viittaavat siihen, että jokin häiriö tässä ketjussa johtaisi autismiin.

Tutkimus julkaistiin Yhdysvaltojen lääkäriliiton JAMA-lehdessä.

Lähetä kommentti