ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

lauantai 30. elokuuta 2014

Autismi yleistyy

Autismin yleistyminen voi johtua autististen piirteiden parantuneesta tunnistamisesta, diagnostiikan muuttumisesta, tai autismin todellisesta yleistymisestä toteaa blogissaan tutkimusprofessori Mika Gissler Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

Tällä vuosituhannella syntyneillä suomalaislapsilla on lähes puolet enemmän autismia tai siihen liittyviä häiriöitä kuin kymmenen vuotta aiemmin syntyneillä. Autismille altistavat muun muassa äidin ja isän korkea ikä, äidin raskaudenaikainen tupakointi, synnytyksen ennenaikaisuus sekä infektiot raskauden aikana ja varhaislapsuudessa.

Muualla Pohjoismaissa autismi on lisääntynyt jopa Suomea nopeammin. Niissä synnyttävien äitien ikä on korkeampi kuin Suomessa, Autismiin liittyvien häiriöiden yleistyminen saattaa johtua osittain siitä, että mitä moninaisimmat oireet diagnosoidaan autismin kirjoon kuuluviksi. Tämä ei kuitenkaan selitä autismin yleistymistä kokonaan, sillä autismin yleistyminen näyttää tapahtuvan kaikissa länsimaissa.
Aihesta lisää:
https://blogi.thl.fi/blogi/-/blogs/autismin-yleistyminen-voi-johtua-monesta-syysta
Lähetä kommentti