ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

tiistai 10. kesäkuuta 2014

Autismi ja peilisoluteoria

Autismin kirjon ihmisillä on vaikeuksia oppia vuorovaikutustaitoja, jotka liittyvät peilisolujen aktivointiin. Kuitenkin on jäänyt epäselväksi, mikä peilisolujen rooli autismin synnyssä ja sosiaalisten taitojen oppimisessa tarkemmin on. 

Peilisolujen aktivointiin liittyy kolme sosiaalisten taitojen kehittymisen tekijää:
(i) vastavuoroisuuden mekanismi
(ii) motivaatio ja vastapuolen huomioiminen
(iii) joustavuus, valinta ja päätöksen teko

Early Start Denver Model - autismin kuntoutuksen mallissa mainitut kolme kolme sosiaalisten taitojen oppimisen tekijää on sovellettu käytännön harjoituksissa, jotka sisältävät sosiaalista vuorovaikutuata, matkimista, tunteiden ja eleiden vaihtamista, sanallista ja sanatonta viestintää ja tunteiden jakamista.

Kehitysprosessin analyysi ja kuntoutuksessa syntyneet muutokset sosiaalisen vuorovaikutuksen eri tekijöissä voivat valaista neuropsykologisia tekijöitä autismissa. Tämä tieto voi auttaa kehittämään parempia menetelmiä autismin kuntoutuksessa ja koulutuksessa.


Lähde: Autism and the mirror neuron system: insights from learning and teaching
Lähetä kommentti