ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

keskiviikko 11. kesäkuuta 2014

Miten Hans Aspergerin assi-pojat ovat menestyneet?

Tohtori Kathrin Hippler Wienin yliopiston lastensairaalasta on jäljittänyt Hans Aspergerin entisiä potilaita, joille tämä oli antanut diagnoosin "autistinen psykopatia" vuonna 1944 kuvaamiensa poikien mukaan.  

Hippler  haastatteli tutkimukseensa 34 Aspergerin entistä potilasta. Nämä olivat haastatellessa iältään 25 - 65- vuotiaita. He voivat hyvin ja  elävät täysipainoista elämää.

Asperger toimi 1940-luvulla Itävallassa psykiatrisen sairaalan pedagogisen hoito-osaston johtajana ja kiinnitti huomionsa joukkoon erikoisia poikapotilaita, joita hän kutsui ihaillen "pikku professoreiksi". Nämä olivat erittäin fiksuja, mutta käytökseltään ongelmallisia. Heillä oli erittäin kapeat, lähes pakonomaiset kiinnostuksen kohteet ja heidän sosiaaliset taidot olivat lähes olemattomat.

Vuonna 1944 kirjoittamassaan tutkimusraportissa Asperger kuvaa kuinka autistiseen psykopatiaan liittyi: "empatian puute, vaikeuksia solmia ystävyyssuhteita, yksipuoliset keskustelun aiheieet, intensiiviset mielenkiinnon kohteet, ja kömpelöt liikeradat." Asperger uskoi, että autistiselle psykopatialle tyypilliset oireet voitiin havaita vain pojilla.

Ne jotka työskentelivät  tohtori Aspergerin kanssa ovat kertoneet, että hän itse jakoi samat ominaisuudet tutkimiensa poikien kanssa. Hän oli erinomainen puhuja ja kävelevä kirjasto, mutta sairaalan hallintotehtävissä hän ei menestynyt kovinkaan hyvin, koska hän keskittyi enemmän tutkimuskohteeseensa kuin sairaalan johtamiseen ja itseasiassa unohti kaiken muun.Lähteet:
Adam Feinstein (2010) A History of Autism: Conversations with the Pioneers
Pittsburgh Post-Gazette, lokakuun 16, 2008 Researcher brings message of hope to autism conference


Lähetä kommentti